Bài 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 trang 101 SBT Hóa học 12Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Bài 45.1 trang 101 Sách bài tập Hóa học 12: Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây ?

A. Khí clo.     B. Khí cacbonic.

C. Khí cacbon oxit.     D. Khí hiđro clorua

Lời giải:

Quảng cáo

B

Bài 45.2 trang 101 Sách bài tập Hóa học 12: Mưa axit chủ yếu là do những chất sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp nhưng không được xử lí triệt để. Đó là những chất nào sau đây ?

A. SO2, NO2.     B. H2S, Cl2

C. NH3, HCl     D. CO2, SO2.

Lời giải:

A

Bài 45.3 trang 101 Sách bài tập Hóa học 12: Nhóm nào sau đây gồm các ion gây ô nhiễm nguồn nước ?

A. NO3-, NO2-, Pb2+, Na+, Cl-.

B. NO3-, NO2-,Pb2+, Na+, Cd2+, Hg2+.

C. NO3-, NO2-, Pb2+, As3+.

D. NO3-, NO2-, Pb2+, Na+, HCO3-

Lời giải:

B

Bài 45.4 trang 101 Sách bài tập Hóa học 12: Nguyên nhân của sự suy giảm tầng ozon chủ yếu là do

A. khí CO2.

B. mưa axit.

C. clo và các hợp chất của clo.

D. quá trình sản xuất gang thép.

Lời giải:

C

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-45-hoa-hoc-va-van-de-moi-truong.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên