Bài 45.5 trang 101 SBT Hóa học 12Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Bài 45.5 trang 101 Sách bài tập Hóa học 12: Theo Tiêu chuẩn Việt Nam, nồng độ cho phép của ion Cu2+ trong nước uống không được phép vượt quá 3 mg/l. Khi cho dung dịch H2S dư vào 500 ml một mẫu nước thấy có 0,00144 g kết tủa. Hỏi mẫu nước trên đã bị ô nhiễm đồng chưa

Lời giải:

Quảng cáo

Cu2+ + H2S → CuS + 2H+

nCuS = 0,00144/96 = 0,0000015 mol

Nồng độ Cu2+ là:

0,0000015.64/0,5 = 0,00192(g/l) = 1,92(mg/l)

Như vậy mẫu nước này chưa bị ô nhiễm đồng.

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-45-hoa-hoc-va-van-de-moi-truong.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên