Bài 1.13 trang 5 SBT Hóa học 12Bài 1: Este

Bài 1.13 trang 5 Sách bài tập Hóa học 12: Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H2 thoát ra (đktc). Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH IM.

Thêm vào phần ba một lượng H2SO4 làm xúc tác rồi thực hiện phản ứng este hoá, hiệu suất đạt 60%.

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của hỗn hợp X đã dùng và khối lượng este thu được.

Lời giải:

Quảng cáo

a) PTHH

CH3COOH + Na → CH3COONa + 1/2H2

C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2 H2

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

b) Phần một : nancol + naxit = 2nH2 = 2. 3,36/22,4 = 0,3 mol

Phần hai: naxit = nNaOH = 0,2 mol ⇒ nancol = 0,1 mol

mX = 3.(0,2.60 + 0,1.46) = 49,8g

Phần 3:

Ta có: naxit > nancol ⇒ Hiệu suất tính theo ancol

H = 60% ⇒ neste tạo thành = 0,1.60% = 0,06 mol

meste = 0,01.88 = 5,28g

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-1-este.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác