Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 12Bài 1: Este

Bài 1.9 trang 4 Sách bài tập Hóa học 12: Đồng phân nào trong số các đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng được với

a) Dung dịch natri hiđroxit ?

b) Natri kim loại ?

c) Ancol etylic ?

d) Dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag ?

Viết các phương trình hoá học minh hoạ

Lời giải:

Quảng cáo

Ứng với công thức phân tử C2H4O2 có các công thức cấu tạo mạch hở sau : CH3COOH (A) ; HCOOCH3 (B) ; HOCH2CHO (C).

Tác dụng được với dung dịch natri hiđroxit : A và B.

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

HCOOCH3 + NaOH → HCOONa + CH3OH

Tác dụng được với natri kim loại : A và C.

CH3COOH + Na → CH3COONa + ½ H2

HOCH2CHO + Na → NaOCH2CHO + ½ H2

Tác dụng được với ancol etylic : A và C.

C2H5OH + CH3COOH Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12 CH3COOC2H5 + H2O

C2H5OH + HOCH2CHO → C2H5OCH2CHO + H2O

Tác dụng được với AgNO3/NH3 sinh ra Ag : B và C.

HCOOCH3 + 2AgNO3 + 2NH3 → NH4OOCOCH3 + 2Ag + NH4NO3 + H2O

HOCH2CHO + 2AgNO3 + 2NH3 → HOCH2COONH4 + 2Ag + NH4NO3 + H2O

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-1-este.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác