Bài 5.15 trang 13 SBT Hóa học 12



Bài 5: Glucozơ

Bài 5.15 trang 13 Sách bài tập Hóa học 12: Rượu 40° là dung dịch ancol etylic trong nước, trong đó ancol etylic chiếm 40% về thể tích. Người ta dùng một loại nguyên liệu chứa 50% glucozơ để lên men thành rượu với hiệu suất 80%. Để thu được 2,3 lít rượu 40° cần dùng bao nhiêu kilogam nguyên liệu nói trên ? Biết rằng khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml

Lời giải:

Quảng cáo

Khối lựợng ancol etylic trong 2,3 lít (2300 ml) rượu 40° là: 2300.40/100.0,8 = 736g

PT: C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Khối lượng nguyên liệu: 180x736/92 x 100/80 x 100/50 = 3600g = 3,6kg

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-5-glucozo.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác