Bài 13.16 trang 30 SBT Hóa học 12Bài 13: Đại cương về polime

Bài 13.16 trang 30 Sách bài tập Hóa học 12: Phản ứng trùng hợp một hỗn hợp monome tạo thành polime chứa một số loại mắt xích khác nhau được gọi là phản ứng đồng trùng hợp. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng đồng trùng hợp :

a) Buta-1,3-đien và stiren.

b) Buta-1,3-đien và acrilonitrin CH2 = CH - CN.

Lời giải:

Quảng cáo

a) nCH2=CH-CH=CH2 + nC6H5-CH=CH2 to→ -(CH2-CH=CH-CH2 - CH(-C6H5)-CH2-)n

b) nCH2=CH-CH=CH2 + nCN-CH=CH2 to→ -(CH2-CH=CH-CH2 - CH(-CN)-CH2-)n

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-13-dai-cuong-ve-polime.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên