Bài tập 1 trang 69, 70 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1 trang 69, 70 SBT Lịch Sử 8

1. (trang 69 SBT Lịch Sử 8): Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thời kì phát triển của phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á được thể hiện là :

A. Phong trào dân cao mạnh mẽ và lan rộng khắp khu vực : Đông Bắc Á , Đông Nam Á, Nam Á và Tây Á.

B. Tât cả các nước trong khu vực đã thành lập được nhà nước dân chủ nhân dân.

C. Đảng Cộng Sản được thành lập ở tất cả các nước

D. Các ý B và C đều đúng.

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án A

2. (trang 69 SBT Lịch Sử 8): Nội dung của phong trào chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ giai đoạn này là

A. Đấu tranh đòi quyền tự trị cho ấn độ

B. Đấu tranh đòi thực dân Anh cho người Ấn Độ tham ra vào các hội đồng thuộc địa

C. đấu tranh lật đổ ách thống trị thực dân

D. đấu tranh đòi quyền độc lập, tẩy chay hàng hoá Anh, phát triển kinh tế dân tộc

Đáp án D

3. (trang 69 SBT Lịch Sử 8): Lực lượng chính tham ra phong trào Ngũ tử ở Trung Quốc là

A. công nhân và tư sản dân tộc

B. công nhân, nông dân, học sinh và trí thức yêu nước

C. học sinh yêu nước ở Bắc Kinh

D. Nông dân ở các vùng nông thôn của Trung Quốc.

Đáp án B

4. (trang 69 SBT Lịch Sử 8): Mục tiêu của phong trào Ngũ tứ là

A. Chống đế quốc và phong kiến

B. Chống phong kiến

C. chống đế quốc

D. chống tư sản mại bản phong kiến, đế quốc

Đáp án A

5. (trang 69 SBT Lịch Sử 8): Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á chịu tác động trực tiếp bởi

A. Thắng lợi của cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga

B. Sự kết thúc của chiến tranh thế giới thứ nhất

C. Phong trào cách mạng Trung Quốc

D. Chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của các nước đế quốc.

Đáp án D

6. (trang 70 SBT Lịch Sử 8): Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc Đông Nam Á xuất hiện những nét mới là

A. Phong trào diễn ra dưới ngọn cờ ‘’phò vua cứu nước’’

B. ở tất cả các nước đều có Đảng Công Sản lãnh đạo phong trào

C. giai cấp vô sản từng bước trưởng thành và tham ra phong trào lãnh đạo cách mạng.

D. Hoàn toàn đi theo con đường cách mạng vô sản.

Đáp án C

7. (trang 70 SBT Lịch Sử 8): Phong trao tư sản ở các nước Đông Nam Á trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh có bước phát triển hơn so với giai đoạn trước là

A. xuất hiện các nhóm, các hội do những người yêu nước sáng lập.

B. có mối liên hệ chặt chẽ với các phong trào khác.

C. Xuât hiện các chính Đảng có tổ chức và ảnh hưởng xã hội rộng lớn.

D. Tất cả các ý trên

Đáp án C

8. (trang 70 SBT Lịch Sử 8): Từ năm 1940, phong trào dân tộc ở Đông Nam Á có điểm chung là

A. đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản

B. đều nhằm ách thống trị của thực dân phương Tây, đòi độc lập dân tộc

C. đều giành được những thắng lợi có ý nghĩa quyết định

D. đều chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa Phát xít Nhật.

Đáp án D

Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Lịch Sử 8 (SBT Lịch Sử 8) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 8 khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Lịch Sử lớp 8 | Giải SBT Lịch Sử 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Lịch Sử 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-20-phong-trao-doc-lap-dan-toc-o-chau-a-1918-1939.jsp