Giải SBT Tiếng Anh 11 mới Unit 10: Pronunciation (trang 33)Unit 10: Healthy lifestyle and longevity

Unit 10: Pronunciation (trang 33)

1. (trang 33 SBT Tiếng Anh 11 mới) Practise reading aloud the following questions with fall-rise intonation. (Thực hành đọc to những câu sau với ngữ điệu tăng-giảm.)

Đáp án:

1. Some more brown rice? ↗

2. She's been practising t'ai chi? ↗

3. Would you like to join our meditation group? ↗

4. I doubt if traditional medicine works. ↗

5. Are these the principles of staying healthy? ↗

2. (trang 33 SBT Tiếng Anh 11 mới) Mark (fall-rise intonation) at the end of the statements or questions where appropriate. Then practise with a partner. (Đánh dấu (ngữ điệu tăng-giảm) vào cuối mỗi khẳng đỉnh hoặc câu hỏi tại chỗ phù hợp. Sau đó, thực hành với một người bạn.)

Đáp án:

1. A: Would you like more coffee? ↗

B: No, thanks. Can I have a glass of water, please? ↗

2. A: Should I practise yoga? ↗

B: Sure. It can help you to relieve your stress.

3. A: What is the first principle of a healthy lifestyle?

B: I'm not sure about it. ↗

4. A: How about trying some natural remedies? ↗

B: Well, they may be good for some minor illnesses. ↗

5. A: Excuse me, are you waiting to see the doctor? ↗

B: Yes. And I've been waiting for 15 minutes.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn có muốn nhiều cafe hơn không?

B: Không, cảm ơn. Tôi có thể uống một ly nước được không?

2. A: Tôi có nên tập yoga không?

B: Chắc chắn rồi. Nó có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng.

3. A: Nguyên tắc đầu tiên của lối sống lành mạnh là gì?

B: Tôi không rõ về nó lắm.

4. A: Tại sao không thử một số biện pháp tự nhiên nhỉ?

B: Đúng, chúng có thể tốt cho một số bệnh nhẹ.

5. A: Xin lỗi, có phải bạn đang đợi bác sĩ không?

B: Vâng. Và tôi đã chờ 15 phút rồi.

Các bài giải SBT Tiếng Anh 11 mới khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-healthy-lifestyle-and-longevity.jsp


2004 - Toán Lý Hóa