Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 10: Phonetics (trang 26)Unit 10: Our houses in the future

A. Phonetics (trang 26 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Complete the words with letters ... (Hoàn thành các từ với các ký tự "dr" và "tr". Đặt các từ vào đúng cột sau đó đọc to lên.)

Đáp án:

Quảng cáo

- dr:

1. dream 2. drink
3. drive 4. draw
5. dress 6. drip
7. drain

- tr:

8. travel 9. tractor
10. train 11. trumpet
12. trip 13. trousers
14. tree

2. Read the dialogues and pay ... (Đọc các mẫu đối thoại và chú ý đến các từ với các âm /dr/ và /tr/.)

Quảng cáo

Dịch:

1. Phong: Bạn đang làm gì đó?

Tom: Mình đang vẽ ngôi nhà mơ ước.

Linda: Mình đang uống trà.

Jane: Mình đang nhìn nước rỉ trên mái nhà.

2. Phong: Bạn muốn làm gì?

Tom: Mình muốn đi trên tàu hỏa.

Linda: Mình muốn lái một chiếc máy kéo và mặc áo phông.

Jane: Mình muốn thổi kèn và leo cây với Muppet.

Quảng cáo

Tham khảo Unit 10 Tiếng Anh 6:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-our-house-in-the-future.jsp