Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 10: Writing (trang 31)Unit 10: Our houses in the future

E. Writing (trang 31 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Tom's brother and Linda's sister ... (Anh trai của Tom và chị gái của Linda là bạn cùng trường. Họ vừa mới thi xong. Viết về kế hoạch của họ trong tương lai.)

Đáp án:

Quảng cáo

2. He might not go to university.

3. He might work on his father's farm.

4. Linda's sister might not have time for a holiday

5. She might go to university.

6. She might look after her sister.

Dịch:

1. Anh trai của Tom sẽ đi Úc để nghỉ mát.

2. Anh ấy có lẽ sẽ không đi học đại học.

3. Anh ấy có lẽ sẽ làm việc ở nông trại của bố anh ấy.

Quảng cáo

4. Chị Linda có lẽ sẽ không có thời gian để đi nghỉ mát.

5. Cô ấy có lẽ sẽ đi học đại học.

6. Chị ấy có lẽ sẽ chăm sóc em gái mình.

2. Complete the table and write ... (Hoàn thành bảng và viết về chính bạn.)

Mẫu:

- Holiday: I might go to Nha Trang with my family this summer.

- Univeristy: I might go to Hanoi National University.

- Work: I migh look for a more interesting job.

Quảng cáo

Tham khảo Unit 10 Tiếng Anh 6:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-our-house-in-the-future.jsp