Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 7: Phonetics (trang 4)Unit 7: Television

A. Phonetics (trang 4 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Find the word with the different ... (Tìm từ với cách phát âm ở phần gạch dưới khác nhau. Đọc to từ.)

Đáp án:

Quảng cáo
1.D 2. A 3. B 4. C 5. B

Giải thích:

1. Chọn D. there, vì âm "th" được đọc là /ð/, trong những từ còn lại được đọc là /ɵ/.

2. Chọn A. breathe, vì âm "th" được đọc là /ð/, trong những từ khác được đọc là /ɵ/.

3. Chọn B. thing, vì âm "th" được đọc là /ɵ/ trong những từ khác được đọc là /ð/.

4. Chọn C. Although, vì âm "th" được đọc là /ð/ trong những từ khác được đọc là /ɵ/.

5. Chọn B. rhythm vì âm "th" được đọc là /ð/ trong những từ khác được đọc là /ɵ/.

Quảng cáo

2. Signle - underlined the words with the ... Gạch chân 1 đường những từ phát âm /θ/ và gạch chân hai từ phát âm /ð/. Thực hành đọc các câu đó.

Đáp án:

1. /θ/: theatre, thirty, thirteen

/ð/: The

2. /θ/: Thumb

/ð/:The

3. /θ/: Theatre, thirsty

/ð/:The

4. /θ/: thinking

/ð/: They

5. /θ/: Thousands

/ð/: gathered, the

Quảng cáo

Tham khảo Unit 7 Tiếng Anh 6:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-television.jsp