Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 7: Writing (trang 8-9)Unit 7: Television

E. Writing (trang 8-9 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Use the conjunction at the end ... (Sử dụng các từ nối ở cuối mỗi nhóm để kết nối các câu lại.)

Đáp án:

Quảng cáo

1. We turned to The Movie Channel because we wanted to watch Pinocchio.

2. You can watch The Pig Race or you can watch Who's Faster.

3. I am interested in the history of television, so I've read a lot of books about it.

4. I love films but I don't like watching them on television.

5. Although The Haunted Theatre is frightening, children love it.

Dịch:

1. Chúng tôi chuyển sang kênh phim bởi vì chúng tôi muốn xem Pinocchio.

2. Bạn có thể xem The Pig Race hoặc bạn có thể xem Who's Faster.

Quảng cáo

3. Mình thích lịch sử của tivi, vì vậy mình đọc nhiều sách về nó.

4. Mình yêu thích phim nhưng mình không thích xem chúng trên tivi.

5. Mặc dù The Haunter Theatre đáng sợ, nhưng trẻ con thích chúng.

2. Based on the information ... (Dựa vào thông tin trong bảng, viết hai đoạn văn về các chương trình tivi.)

Đáp án:

1. I like Country Fairs: Pig race on Around the World. It's at 19:00 on Saturday. In this programme, there is an exciting competition of pigs racing. I like it because the pigs are very cute and the programme is funny, exciting and original.

Quảng cáo

2. I like the June Workshop programme on VTV3. It's on at 20:00 on Saturday. In this programme, people make different things from the things we usually throw away after using. I like this programme because I can see how creative people are. It's also very funny and original. I always feel surprising that some people are so skillful.

Dịch:

1. Tôi thích những hội chợ miền quê: cuộc đua lợn trên khắp thế giới. Nó diễn ra vào thứ bẩy lúc 19.00. Trong chương trình này phai có một cuộc tranh tài rữa những chú lợn chạy đua với nhau. Tôi thích nó bởi vì những chú lợn rất dễ thương và chương trình thật hài hước, thú vị và độc đáo.

2. Tôi thích chương trình Hội thảo Tháng 6 trên VTV3. Đó là vào lúc 20:00 ngày thứ Bảy. Trong chương trình này, mọi người tạo ra những thứ khác nhau từ những thứ mà chúng ta thường vứt bỏ sau khi sử dụng. Tôi thích chương trình này vì tôi có thể thấy mọi người sáng tạo như thế nào. Nó cũng rất vui nhộn và độc đáo. Tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên khi thấy một số người thật khéo léo.

Quảng cáo

Tham khảo Unit 7 Tiếng Anh 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-television.jsp