SBT Tiếng Anh 7 trang 77 Unit 10 Pronunciation - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 77 Unit 10 Pronunciation sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 77 Unit 10 Pronunciation - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 77 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Find the word which has a different stress. Say them aloud (Tìm từ có trọng âm khác. Nói to chúng)

SBT Tiếng Anh 7 trang 77 Unit 10 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Đáp án:

Quảng cáo

1. C

2. B

3. A

4. D

5. B

2 (trang 77 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Read the following sentences and mark the stressed syllable in the underlined words (Đọc các câu sau và đánh dấu âm tiết được nhấn trọng âm trong các từ được gạch chân)

Đáp án:

Quảng cáo

1. Solar ‘energy is renewable and a’bundant.

2. The ‘government is looking for ef’fective sources of ‘energy to replace coal.

3. Using coal is pol’luting the environment.

4. There are three ‘syllables in the word "’exercise".

5. I think nuclear power is not only ex’pensive but also ‘dangerous to our environment.

6. They are re’ducing ‘energy con’sumption as much as ‘possible.

Hướng dẫn dịch:

1. Năng lượng mặt trời có thể tái tạo và dồi dào

2. Chính phủ đang tìm kiếm các nguồn năng lượng hiệu quả để thay thế than đá.

3. Sử dụng than đang gây ô nhiễm môi trường.

4. Có ba âm tiết trong từ "exercise".

5. Tôi nghĩ rằng năng lượng hạt nhân không chỉ đắt tiền mà còn nguy hiểm cho môi trường của chúng ta.

6. Họ đang giảm tiêu thụ năng lượng nhiều nhất có thể.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-sources-of-energy.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học