SBT Tiếng Anh 7 trang 77, 78, 79 Unit 10 Vocabulary & Grammar - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 77, 78, 79 Unit 10 Vocabulary & Grammar sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 77, 78, 79 Unit 10 Vocabulary & Grammar - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 77 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Complete the sentences with the phrases in the box. There is one extra phrase (Hoàn thành các câu với các cụm từ trong hộp. Có một cụm từ thừa)

SBT Tiếng Anh 7 trang 77, 78, 79 Unit 10 Vocabulary & Grammar | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

1. We can protect … by reducing our use of coal and gas.

2. The workers are putting … on the roof of my house.

3. We are putting the … in the kitchen tomorrow.

4. She turns off … when not using them.

5. Do they recycle …?

6. They are looking for a …. now.

Đáp án:

Quảng cáo

1. g

2. c

3. b

4. a

5. f

6. d

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường bằng cách giảm sử dụng than và khí đốt.

2. Các công nhân đang đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà của tôi.

3. Ngày mai chúng ta sẽ đặt những bóng đèn năng lượng thấp trong nhà bếp.

4. Cô ấy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng chúng.

5. Họ có tái chế chai nhựa không?

6. Hiện họ đang tìm kiếm một nguồn năng lượng mới.

2 (trang 78 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Do the crossword puzzle and complete the sentences (Làm trò chơi ô chữ và hoàn thành các câu)

SBT Tiếng Anh 7 trang 77, 78, 79 Unit 10 Vocabulary & Grammar | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Đáp án:

Quảng cáo

1. plentiful

2. expensive

3. harmful

4. clean

5. abundant

6. limited

7. cheap

8. dangerous

Hướng dẫn dịch:

1. Năng lượng mặt trời rất dồi dào và nó có thể được thay thế dễ dàng.

2. Năng lượng thủy điện rất tốn kém vì nó cần phải có các đập.

3. Than, dầu và khí đốt tự nhiên là các nguồn năng lượng không thể tái tạo. Đốt chúng có hại cho môi trường.

4. Các nguồn năng lượng thay thế như mặt trời và gió không chỉ dồi dào mà còn sạch và an toàn khi sử dụng.

5. Năng lượng gió thuận lợi và dồi dào

6. Than có hạn và nó có thể được thay thế bằng các nguồn tái tạo.

7. Đối với nhiều người sống ở nông thôn, khí sinh học là một nguồn năng lượng rẻ.

8. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp đủ điện cho nhu cầu của thế giới, nhưng nó rất nguy hiểm.

3 (trang 78-79 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Complete the sentences, using the verbs in brackets in the present continuous. (Hoàn thành các câu, sử dụng các động từ trong ngoặc ở hiện tại tiếp diễn.)

1. The boys (not do) their homework at the moment. They (watch) TV instead.

2. Mai (read) about renewable energy, and Nam (do) a project on our local environment.

3. The music (get) louder and louder. Many people (put) their hands over their ears.

Đáp án:

Quảng cáo

1. aren't doing, are watching

2. is reading, doing

3. is getting, are putting

4. isn't having, is watering

5. is installing, are putting

Hướng dẫn dịch:

1. Các cậu bé không làm bài tập về nhà vào lúc này. Thay vào đó, họ đang xem TV.

2. Mai đang đọc về năng lượng tái tạo, và Nam đang làm một dự án về môi trường địa phương của chúng tôi.

3. Nhạc càng lúc càng to. Nhiều người đang đưa tay bịt tai.

4. Mẹ cô ấy không ngủ trưa. Bà ấy đang tưới cây.

5. Bố tôi đang lắp đặt một lò khí sinh học trong nhà bếp, và các công nhân đang lắp các tấm pin mặt trời trên mái nhà của chúng tôi.

4 (trang 79 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Make sentences, using the words and phrases below to help you. You can change the words / phrases or add necessary words. (Đặt câu, sử dụng các từ và cụm từ bên dưới để giúp bạn. Bạn có thể thay đổi các từ / cụm từ hoặc thêm các từ cần thiết.)

Đáp án:

1. The teacher is giving a talk on renewable energy now.

2. The workers are building a huge hydro power station this year.

3. The students are not studying Unit 10 at the moment.

4. Nowadays, people in rural areas are using energy from the sun.

5. The government is increasing taxes on electricity to save energy.

6. We are reducing the use of nuclear energy nowadays.

Hướng dẫn dịch:

1. Bây giờ giáo viên đang giảng về năng lượng tái tạo.

2. Các công nhân đang xây dựng một nhà máy thủy điện lớn trong năm nay.

3. Học sinh đang không học Unit 10.

4. Ngày nay, người dân ở các vùng nông thôn đang sử dụng năng lượng từ mặt trời.

5. Chính phủ đang tăng thuế điện để tiết kiệm năng lượng.

6. Ngày nay chúng ta đang giảm việc sử dụng năng lượng hạt nhân.

5 (trang 79 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Complete the sentences, using the present simple or present continuous (Hoàn thành các câu, sử dụng thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn)

SBT Tiếng Anh 7 trang 77, 78, 79 Unit 10 Vocabulary & Grammar | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. calls, am doing

2. are putting, rains

3. are looking, goes

4. play, am watching

5. waters, is cooking

6. have, are not going

7. comes, is workingHướng dẫn dịch:

1. Lan luôn gọi cho tôi khi tôi đang làm bài tập.

2. Các công nhân đang đặt các tấm pin mặt trời trên đồi thì trời bất chợt đổ mưa.

3. Trong khi chúng ta đang tìm kiếm thông tin về các nguồn năng lượng thì điện bị mất.

4. Tôi thường chơi piano vào buổi tối, nhưng tối nay tôi đang xem TV.

5. Bình thường bố tôi tưới rau trong vườn, nhưng hôm nay ông đang nấu ăn trong bếp.

6. Họ có rất nhiều việc phải làm, vì vậy họ sẽ không đến thị trấn tối nay.

7. Anh ấy thường trở về nhà lúc một giờ, nhưng hôm nay anh ấy đi làm muộn.

6 (trang 79 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Put the verbs in brackets into the present simple or present continuous. (Đặt các động từ trong ngoặc ở hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn.)

My parents work at a big hydro power station. My mother (1. work) in the design section and my father (2. work) in the sales section. He often (3. go) abroad on business. At the moment, he (4. travel) round America, and next month he (5. meet) a customer in Canada. He (6. like) travelling and (7. enjoy) his present trip, but he always (8. feel) happy to get back home.

Đáp án:

1. works

2. works

3. goes

4. is travelling

5. is meeting

6. likes

7. is enjoying

8. feels

Hướng dẫn dịch:

Bố mẹ tôi làm việc ở một nhà máy thủy điện lớn. Mẹ tôi làm việc ở mảng thiết kế và bố tôi làm việc trong bộ phận bán hàng. Anh ấy thường xuyên đi công tác nước ngoài. Hiện tại, anh ấy đang đi du lịch vòng quanh nước Mỹ và tháng tới anh ấy sẽ gặp một khách hàng ở Canada. Anh ấy thích đi du lịch và đang tận hưởng chuyến đi hiện tại của mình, nhưng anh ấy luôn cảm thấy hạnh phúc khi trở về nhà.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-sources-of-energy.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học