SBT Tiếng Anh 7 trang 83 Unit 10 Writing - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 83 Unit 10 Writing sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 83 Unit 10 Writing - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 83 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Write the answers to the questions. (Viết câu trả lời cho câu hỏi.)

1. How much electricity do you use at home in a month?

2. How much do you pay for electricity a month?

3. What kind of electrical appliances do you use at home?

4. Do you turn off the lights before leaving a room?

5. What else can you do to save electricity?

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Bạn sử dụng bao nhiêu điện ở nhà trong một tháng?

2. Bạn phải trả bao nhiêu tiền điện một tháng?

3. Ở nhà bạn thường sử dụng những đồ dùng điện nào?

4. Bạn có tắt đèn trước khi rời khỏi phòng không?

5. Bạn có thể làm gì khác để tiết kiệm điện?

2 (trang 83 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Make advice or suggestions, using the words and phrases below to help you. You can add necessary words. (Đưa ra lời khuyên hoặc gợi ý, sử dụng các từ và cụm từ bên dưới để giúp bạn. Bạn có thể thêm các từ cần thiết.)

Đáp án:

Quảng cáo

1. Governments should do many things to solve the problems of energy shortage and pollution.

2. They should encourage people to use public transportation.

3. They should increase the tax on petrol.

4. They should reduce the use of fossil fuels, such as coal, natural gas and oil.

5. They should use renewable energy sources like the sun, wind and water.

6. They should look for new renewable energy sources for our future and the future of the planet.

Hướng dẫn dịch:

1. Các chính phủ nên làm nhiều việc để giải quyết các vấn đề về thiếu hụt năng lượng và ô nhiễm.

2. Họ nên khuyến khích mọi người sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

3. Họ nên tăng thuế xăng dầu.

4. Họ nên giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, chẳng hạn như than đá, khí đốt tự nhiên và dầu mỏ.

5. Họ nên sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời, gió và nước.

6. Họ nên tìm kiếm các nguồn năng lượng tái tạo mới cho tương lai của chúng ta và tương lai của hành tinh.

3 (trang 83 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Write a short passage (60 - 80 words) about what governments should do to solve the problems of energy shortage and pollution. You can use the suggested ideas in 2 (Viết một đoạn văn ngắn (60 - 80 từ) nói về những việc chính phủ nên làm để giải quyết vấn đề thiếu năng lượng và ô nhiễm. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng được đề xuất trong 2)

Gợi ý:

Quảng cáo

What should governments do to solve the problems of the energy shortage and pollution? Governments should encourage people to use public transportation. They should increase the tax on petrol. On the one hand, they should reduce the use of fossil fuels such as coal, natural gas and oil. On the other hand, they should use renewable energy sources like the sun, wind and water. Governments should look for new renewable energy sources for our future and the future of the planet.

Hướng dẫn dịch:

Các chính phủ nên làm gì để giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng và ô nhiễm? Các chính phủ nên khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Họ nên tăng thuế xăng dầu. Một mặt, họ nên giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than đá, khí đốt tự nhiên và dầu mỏ. Mặt khác, họ nên sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời, gió và nước. Các chính phủ nên tìm kiếm các nguồn năng lượng tái tạo mới cho tương lai của chúng ta và tương lai của hành tinh.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-sources-of-energy.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học