Bài 18 trang 139 SBT Toán 7 Tập 1Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 18 trang 139 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho tam giác ABC có: B ̂-C=20o. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. tính số đo các góc (ADC) ̂,(ADB) ̂

Lời giải:

Quảng cáo
Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Trong ΔABD ta có ∠D1 là góc ngoài tại đỉnh D

∠D1 = B + ∠A1 (tính chất góc ngoài củ tam giác)

Trong ΔADC ta có ∠D2 là góc ngoài tại đỉnh D

∠D2 = C + ∠A2 (tính chất góc ngoài của tam giác)

Ta có: ∠B > ∠C (gt); ∠A1 = ∠A2 (gt)

⇒∠D1 - ∠D2 = (B + ∠A1) - (C + ∠A2) = ∠B - ∠C = 20o

∠D1 + ∠D2 = 180o (hai góc kề bù)

⇒∠D1 = (180o + 20o):2 = 100o

⇒∠D1 = (100o - 20o) = 80o

Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 1 Chương 2 Hình Học khác:

Quảng cáo

Mục lục Giải sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.