Bài 8 trang 138 SBT Toán 7 Tập 1Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 8 trang 138 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho tam giác ABC có ∠A =100o,∠B -∠C =20o. Tính ∠B và∠ C

Lời giải:

Quảng cáo

Trong ΔABC, ta có:

∠A + ∠B + ∠C = 180o (tổng ba góc trong tam giác)

⇒ ∠B + ∠C = 180o - ∠A = 180o – 100o = 80o (1).

∠B -∠C = 20o (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 2B = 100o ⇒ B = 50o

Vậy: ∠C = 80o - 50o = 30o

Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 1 Chương 2 Hình Học khác:

Quảng cáo

Mục lục Giải sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) theo chương:

Loạt bài Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-1-tong-ba-goc-cua-mot-tam-giac.jsp