Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 3 SBT Vật Lí 12Bài 1: Dao động điều hòa

Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 12:

1.1 Một chất điểm dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu ?

A. 30cm        B.15 cm        C. -15 cm        D. 7,5 cm

1.2. Tốc độ một vật dao động điều hòa cực đại khi nào ?

A. Khi t = 0        B. Khi t = T/4        C. Khi t = T/2        D. Khi vật đi qua vị trí cân bằng

1.3. Một điểm chuyển động tròn đều với tốc độ dài 0,60 m/s trên một đường tròn đường kính 0,40 m. Hình chiếu của nó lên một đường kính dao động điều hòa với biên độ, chu kì và tần số góc là:

A. 0,40 m; 2,1 s ; 3,0 rad/s        B. 0,20 m; 0,48 s ; 3,0 rad/s

C. 0,20 m; 4,2 s ; 1,5 rad/s        D. 0,20 m; 2,1 s ; 3,0 rad/s

1.4. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt(cm) . Tốc độ của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu ?

A. -5π(cm/s).        B. 5π(cm/s).        C. 5(cm/s).        D. 5/π(cm/s).

1.5. Phương trình dao động điều hoà của một chất điểm là x = Acos(ωt - π/2)cm. Hỏi gốc thời gian được chọn vào lúc nào ?

A. Lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

B. Lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

C. Lúc chất điểm ở vị trí biên x = +A.

D. Lúc chất điểm ở vị trí biên x= -A.

Lời giải:

Quảng cáo
1.11.21.31.41.5
BDDBA
Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Vật Lí 12 (SBT Vật Lí 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-1-dao-dong-dieu-hoa.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa