Bài 3.12 trang 11 SBT Vật Lí 12Bài 3: Con lắc đơn

Bài 3.12 trang 11 Sách bài tập Vật Lí 12: Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng 50 g được treo vào đầu một sợi dây dài 2 m. Lấy g = 9,8 m/s2.

a) Tính chu kì dao động của con lắc đơn khi biên độ góc nhỏ.

b) Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng đến vị trí có li độ góc α = 30o rồi buông ra không vận tốc đầu. Tính tốc độ của quả cầu và lực căng F của dây khi con lắc qua vị trí cân bằng.

Lời giải:

Quảng cáo

a)

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12

b)

1/2.mv2max = mgl(1 - cosα0)

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12

F - mg = mv2max/l ⇒ F = m(g + v2max/l)

F = 0,05(9,8 + 2,32/2) ≈ 0,62N

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Vật Lí 12 (SBT Vật Lí 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-3-con-lac-don.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác