Bài 3.13 trang 11 SBT Vật Lí 12Bài 3: Con lắc đơn

Bài 3.13 trang 11 Sách bài tập Vật Lí 12: Một con lắc đơn dài 1,0 m dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc trọng trường do là g = 9,8 m/s2. Trong khi dao động, quả cầu con lắc vạch một cung tròn có độ dài 12 cm. Bỏ qua mọi ma sát.

a) Tính biên độ và chu kì dao động của con lắc.

b) Viết phương trình dao động, biết rằng lúc đầu quả cầu con lắc đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

c) Tính tốc độ cực đại của quả cầu.

Lời giải:

Quảng cáo

a)

S0 = 12/2 = 6cm

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12

b)

x = S0cosφ = 0 ⇒ cosφ = 0

v = -S0ωsinφ > 0 ⇒ sinφ < 0

⇒ φ = -π/2

ω = 2π/T = 2π/2 = π rad/s

s = 6cos(πt - π/2)cm

c)

vmax = ωS0 = 3,14.0,06 = 0,19 m/s

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Vật Lí 12 (SBT Vật Lí 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-3-con-lac-don.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác