Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 47 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong những phương án dưới đây:

Lời giải:

Quảng cáo

+) Cuộc chiến đấu giam chân địch ở thủ đô Hà Nội thể hiện tinh thần của bộ đội ta

X A. sẵn sàng chiến đấu
B. vì nhân dân phục vụ
X C. căm thù giặc Pháp
X D. dũng cảm kiên cường vì độc lập tự do của Tổ quốc

+) Ý nào không phải là kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị?

Quảng cáo
X A. Đánh bại hoàn toàn âm mưu, kế hoạch đánh úp cơ quan đầu não của ta ở Hà Nội và lực lượng vũ trang ở các đô thị
B. Củng cố xây dựng lực lượng của ta về mọi mặt
C. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu hao và vây hãm địch dài ngày trong các đô thị
D. Tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị kháng chiến lâu dài
Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-18-nhung-nam-dau-cua-cuoc-khang-chien-toan-quoc-chong-thuc-dan-phap-1946-1950.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên