Bài 7 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 7 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung bài học, em hãy hoàn thành bảng niên biểu dưới đây để thấy được các sự kiện lịch sử chính trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp từ 19-12-1946 đến hết chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.

Lời giải:

Quảng cáo
Thời gian Sự kiện lịch sử Ý nghĩa sự kiện
19-12-1946 đến 17-2-1947 Cuộc chiến đấu ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16 Tạo điều kiện cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài
Thu-đông 1947 Chiến dịch Việt Bắc Đánh bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta, đưa cuộc kháng chiến bước qua giai đoạn mới
Thu đông 1950 Chiến dịch Biên giới Giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường. Mở ra bước phát triển mới trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-18-nhung-nam-dau-cua-cuoc-khang-chien-toan-quoc-chong-thuc-dan-phap-1946-1950.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên