Bài 1 trang 60 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Bài 1 trang 60 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào các hình 86, 87, 88, 89,90, 91 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy trình bày tóm tắt đường lối đổi mới của Đảng ta trên các lĩnh vực.

Lời giải:

Quảng cáo

- Kinh tế:

     + Chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường.

     + Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

     + Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

- Chính trị

Quảng cáo

     + Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

     + Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

     + Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc.

- Ngoại giao

     + Chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-26-dat-nuoc-tren-duong-doi-moi-di-len-chu-nghia-xa-hoi-1986-2000.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên