Bài 2 trang 60 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Bài 2 trang 60 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 85 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy:

a. Ghi tên bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

Lời giải:

Quảng cáo
Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 12

b. Cho biết ý nghĩa của bức hình

Lời giải:

- Bức hình Đoàn tàu thống nhất Nam - Bắc thể hiện Tuyến đường sắt Thống Nhất từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh sau 30 năm bị gián đoạn đã hoạt động trở lại.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-25-viet-nam-xay-dung-chu-nghia-xa-hoi-va-dau-tranh-bao-ve-to-quoc-1976-1986.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên