Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Lịch Sử 8Bài 9: Ấn Độ thế kỉ 18 - Đầu thế kỉ 20

Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát bức tranh ở hình 1 và kiến thức đã học, em hãy giải thích nguyên nhân của nạn đói ở Ấn Độ năm 1877.

Lời giải:

Quảng cáo

- Sự thống trị của Anh ở Ấn Độ.

Quảng cáo

Các bài giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 8 khác:

Loạt bài Giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 8 | Giải Tập bản đồ - Tranh ảnh - Bài tập Lịch Sử 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Tập bản đồ - Tranh ảnh - Bài tập Lịch Sử 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-9-an-do-the-ki-18-dau-the-ki-20.jsp