Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 8Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 8:Quan sát 2 bức ảnh dưới đây, em hãy:

+) Điền vào chỗ chấm (…….) ở dưới mỗi bức ảnh năm sinh, năm mất của hai nhân vật lịch sử này.

Quảng cáo

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Trình bày tóm tắt những đóng góp của hai nhân vật trên đối với phong trào công nhân quốc tế.

Lời giải:

- Các Mác và Ăng – ghen đã có công nghiên cứu về mặt lí luận, là động lực thúc đẩy cho phong trào công nhân quốc tế

Quảng cáo

Các bài giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 8 khác:

Loạt bài Giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 8 | Giải Tập bản đồ - Tranh ảnh - Bài tập Lịch Sử 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Tập bản đồ - Tranh ảnh - Bài tập Lịch Sử 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-4-phong-trao-cong-nhan-va-su-ra-doi-cua-chu-nghia-mac.jsp