Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu

A. Hoạt động khởi động

Câu 1 (SGK trang 92 Tin học 7 VNEN): Dưới đây là bảng điểm khảo sát của lớp 7A, em hãy trao đổi với bạn bè để giúp cô giáo chủ nhiệm lớp có những thông tin sau:

a) Tìm điểm trung bình cao nhất của cả lớp.

b) Chọn ra 5 bạn có điểm trung bình cao nhất để trao thưởng.

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trả lời:

a) Để tìm ra bạn có điểm trung bình cao nhất của cả lớp chúng ta có thể dùng hàm Max đã được học ở các bài trước.

b) Để tìm có thể tìm ra 5 bạn có điểm trung bình cao nhất để khen thưởng

+ Chúng ta sắp xếp điểm trung bình từ cao xuống thấp

+ Sau khi sắp xếp xong thì chúng ta sẽ lấy ra 5 bạn đầu tiên trong danh sách để khen thưởng.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. Chương trình bảng tính hỗ trợ thực hiện công việc này. Em hãy đọc nội dung sau đây để biết cách sắp xếp dữ liệu trong bảng tính.

Để sắp xếp dữ liệu em cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu.

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1 (SGK trang 94 Tin học 7 VNEN): Bài thực hành số 1

Trả lời:

Bước 1: Khởi động chương trình Excel bằng cách nhấp vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau đó chọn File -> Open để mở bảng tính DiemKhaoSat. xlsx

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 2: Để có thể sắp xếp được điểm từ thấp đến cao hoặc từ cao xuống thấp theo môn Toán (Ngữ Văn) đầu tiên bạn dùng chuột chọn cột cần thao tác:

Giả sử cột thao tác ở đây là cột Toán:

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN trên dải Home thì lúc đó sẽ có hộp thoại hiện ra

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 4: Để sắp xếp từ thấp đến cao bạn chọn vào Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN Còn nếu muốn sắp xếp tử cao đến thấp thì bạn chọn Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau khi chọn xong sẽ có một hộp thoại nữa hiện lên:

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Khi hộp thoại này hiện lên bạn nhấn Sort thì lúc này bảng tính của bạn sẽ được sắp xếp

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Đối với môn Ngữ văn các bạn làm với các thao tác tương tự như trên:

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Câu 2 (SGK trang 95 Tin học 7 VNEN): Bài thực hành số 2

Trả lời:

Bước 1: Khởi động chương trình Excel bằng cách nhấp vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau đó chọn File -> Open để mở bảng tính NhungBoPhimHay. xlsx

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

a) Thực hiện các thao tác sắp xếp tăng dần theo độ dài

Bước 1: Dùng chuột chọn cột độ dài:

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN trên dải Home thì lúc đó sẽ có hộp thoại hiện ra

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 3: Để sắp xếp từ thấp đến cao bạn chọn vào Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau khi chọn xong sẽ có một hộp thoại nữa hiện lên:

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Khi hộp thoại này hiện lên bạn nhấn Sort thì lúc này bảng tính của bạn sẽ được sắp xếp

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b) Thực hiện các thao tác sắp xếp giảm dần theo thời điểm công bố.

Bước 1: Dùng chuột chọn cột thời điểm công bố:

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN trên dải Home thì lúc đó sẽ có hộp thoại hiện ra

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 3: Để sắp xếp từ cao đến thấp thì bạn chọn Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau khi chọn xong sẽ có một hộp thoại nữa hiện lên:

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Khi hộp thoại này hiện lên bạn nhấn Sort thì lúc này bảng tính của bạn sẽ được sắp xếp

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

D. Hoạt động vận dụng

Em có thể tìm hiểu về diện tích và dân số các nước Đông Nam Á bằng cách mở bảng tính CacNuocASEAN. xlsx rồi đưa ra

a) 3 nước có diện tích lớn nhất

b) 5 nước có dấn số ít nhất

c) Danh sách sắp xếp các nước theo trung bình số dân trên 1 km2 theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Sau đó em có thể báo cáo kết quả của mình vời thầy cô giáo

Trả lời:

a)

Bước 1: Dùng chuột chọn cột Diện tích:

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN trên dải Home thì lúc đó sẽ có hộp thoại hiện ra

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 3: Để sắp xếp từ thấp đến cao bạn chọn vào Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau khi chọn xong sẽ có một hộp thoại nữa hiện lên:

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Khi hộp thoại này hiện lên bạn nhấn Sort thì lúc này bảng tính của bạn sẽ được sắp xếp

Kết quả:

Từ bảng kết quả dưới bạn có thể đưa ra được 3 nước có diện tích lớn nhất.

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b) Phần b làm tương tự các bước như trên phần a

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

c) Phần c thực hiện các thao tác và các bước giống như phần a

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Quan sát bảng điểm khảo sát lớp 7A sau khi được sắp xếp tăng dần theo cột Điểm trung bình ở hoạt động hình thành kiến thức, cột STT cũng bị thay đổi theo. Cô giáo chủ nhiệm muốn nhận được bảng điểm sắp xếp theo cột Điểm trung bình nhưng dữ liệu trong cột STT vẫn được đánh số thứ tự từ 1. Em hãy tìm hiểu và trao đổi với bạn bè để thực hiện yêu cầu đó.

Trả lời:

Để có thể làm được theo yêu cầu của đề bài: Đầu tiên các bạn vẫn sắp xếp Điểm trung bình từ thấp đến cao. Sau đó để có thể sửa đổi cột STT theo yêu cầu thì các bạn có thể nhập lại nội dung số thứ tự cho cột STT là sẽ được.

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 12: Sắp xếp dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 7 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 7 VNEN | Soạn Tin học 7 chương trình mới của chúng tôi được biên soạn bám sát sách giáo khoa Hướng dẫn học Tin học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học