Lý thuyết, 100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 7 chọn lọc có đáp án

Lý thuyết, 100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 7 chọn lọc có đáp án

Loạt bài trình bày đầy đủ lý thuyết Tin học lớp 7 và hệ thống trên 100 câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án và giải thích giúp các bạn yêu thích và học tốt môn Tin học lớp 7.

Quảng cáo

Lý thuyết Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?

Nội dung bài học:

   - Ưu điểm của chương trình bảng tính

   - Các đối tượng chính của màn hình Excel

   - Địa chỉ ô tính

   - Nhập dữ liệu vào trang tính

1. Bảng tính và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng

a. Chương trình bảng tính

Chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, có thể thực hiện các tính toán phức tạp hoặc biểu diễn các dữ liệu bằng biểu đồ.

b. Ưu điểm của chương trình bảng tính

Dễ dàng:

   - Trình bày thông tin cô đọng, dễ so sánh, sắp xếp.

   - Thực hiện các tính toán phổ biến( tính tổng, trung bình,..)

   - Vẽ các biểu đồ minh họa dựa trên số liệu

2. Màn hình làm việc của Excel

   - Microsoft Excel( gọi tắt là Excel) là 1 trong những bảng tính thông dụng nhất hiện nay.

   - Sau khi khởi động phần mềm Excel sẽ như sau:

Lý thuyết Tin học 7 Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? (hay, chi tiết)

cùng tìm hiểu các thành phần có trong màn hình trên.

a. Trang tính

   - Trang tính được chia thành các hàng và cột.

   - Các hàng: 1, 2, 3, 4,...

   - Các cột: A, B, C, D,...

   - Địa chỉ của 1 ô tính: được ghép giữa tên cột và tên hàng giao nhau.

Ví dụ: A1, B2, C4( lưu ý: tên cột đứng trước, tên hàng đứng sau)

Lý thuyết Tin học 7 Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? (hay, chi tiết)

b. Thanh công thức

   - Là thanh công cụ đặc trưng của bảng tính

   - Sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu, thay đổi công thức của ô tính.

Lý thuyết Tin học 7 Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? (hay, chi tiết)

c. Các dải lệnh

Gồm 2 dải lệnh Formulas và Data gồm các lệnh dùng để thực hiện các phép tính với các số và xử lí dữ liệu.

3. Nhập dữ liệu vào trang tính

a. Nhập và sửa dữ liệu

- Khái niệm dữ liệu: là thông tin được nhập và lưu trữ ở các ô tính, có thể là ký tự hoặc số.

• Nhập dữ liệu

   - B1: di chuyển chuột chọn 1 ô, sau đó nháy đúp chuột

   - B2: nhập dữ liệu từ bàn phím

   - B3: ấn phím Enter để kết thúc

Làm tương tự với các ô tính khác.

• Sửa dữ liệu

   - B1: chọn 1 ô, sau đó nháy đúp chuột

   - B2: sửa dữ liệu trực tiếp trong ô bằng cách xóa dữ liệu cũ và nhập mới hoặc xóa dữ liệu cũ và nhập mới trên thanh công thức

   - B3: ấn phím Enter để kết thúc.

Làm tương tự với các ô tính khác.

b. Di chuyển trên trang tính

   - Cách 1: sử dụng phím mũi tên trên bàn phím.

   - Cách 2: dùng chuột và thanh cuộn.

c. Gõ tiếng việt trên trang tính

   - Sử dụng phần mềm hỗ trợ gõ tiếng việt( unikey).

   - Chú ý: cần chọn cả trang tính để có thể sử dụng tiếng việt cho toàn bộ các ô.

Trắc nghiệm Bài 1: Chương trình bảng tính là gì

Câu 1: Chương trình bảng tính có tính năng đặc biệt là:

A. xử lý những văn bản lớn.

B. chứa nhiều thông tin.

C. chuyên thực hiện các tính toán.

D. chuyên lưu trữ hình ảnh.

Chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, có thể thực hiện các tính toán phức tạp hoặc biểu diễn các dữ liệu bằng biểu đồ.

Đáp án: C

Câu 2: Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng là:

A. Dễ so sánh    B. Dễ in ra giấy

C. Dễ học hỏi    D. Dễ di chuyển

Thông tin được trình bày dưới dạng bảng dễ dàng cho việc theo dõi, so sánh, sắp xếp, tính toán…

Đáp án: A

Câu 3: Chương trình bảng tính, ngoài chức năng tính toán còn có chức năng:

A. tạo biểu đồ.    B. tạo trò chơi.

C. tạo video    D. tạo nhạc.

Chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, có thể thực hiện các tính toán phức tạp hoặc biểu diễn các dữ liệu bằng biểu đồ.

Đáp án: A

Câu 4: Đâu là biểu tượng dùng để khởi động chương trình bảng tính Excel?

Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 1 (có đáp án): Chương trình bảng tính là gì?

Biểu tượng chương trình bảng tính Excel là có chữ X.

Đáp án: B

Câu 5: Để khởi động chương trình bảng tính excel, ta thực hiện:

A. nháy chuột lên biểu tượng Excel.

B. Nháy chuột phải lên biểu tượng Excel.

C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel.

D. nháy đúp chuột phải lên biểu tượng Excel.

Để khởi động chương trình bảng tính excel cũng giống như phần mềm khác ta thực hiện nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel hoặc chuột phải rồi chọn Open.

Đáp án: C

Câu 6: Trong màn hình Excel, ngoài bảng chọn File và các dải lệnh giống Word thì màn hình Excel còn có:

A. trang tính, thanh công thức.

B. thanh công thức, các dải lệnh Formulas.

C. các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data.

D. trang tính, thanh công thức, các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data.

Trong màn hình Excel, ngoài bảng chọn File và các dải lệnh giống Word thì màn hình Excel còn có: trang tính, thanh công thức, các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data.

Đáp án: D

Câu 7: Trên trang tính, muốn nhập dữ liệu vào ô tính, đầu tiên ta thực hiện thao tác:

A. nháy chuột chọn hàng cần nhập.

B. nháy chuột chọn cột cần nhập.

C. nháy chuột chọn khối ô cần nhập.

D. nháy chuột chọn ô cần nhập.

Các bước nhập dữ liệu

- B1: nháy chuột chọn ô cần nhập

- B2: nhập dữ liệu từ bàn phím

- B3: ấn phím Enter để kết thúc

Đáp án: D

Câu 8: Trên trang tính, sau khi gõ dữ liệu từ bàn phím xong, ta nhấn phím:

A. Enter    B. Shift

C. Alt    D. Capslock

Trên trang tính, sau khi gõ dữ liệu từ bàn phím xong, ta nhấn phím Enter hoặc sử dụng chuột chọn ô tính khác.

Đáp án: A

Câu 9: Trên trang tính, các ký tự chữ cái A,B,C,….được gọi là:

A. tên hàng.    B. tên ô.

C. tên cột.    D. tên khối

Trên trang tính, các ký tự chữ cái A,B,C,….được gọi là tên cột, trang tính được đánh thứ tự liên tiếp trên đầu mỗi cột, từ trái qua phải.

Đáp án: C

Câu 10: Trên trang tính, dãy số thứ tự 1,2,3,…..được gọi là:

A. tên khối.    B. tên ô.

C. tên cột.    D. tên hàng.

Trên trang tính, dãy số thứ tự 1,2,3,…..được đánh thứ tự liên tiếp từ trên xuống dưới được gọi là tên hàng.

Đáp án: D

Lý thuyết Bài thực hành 1: Làm quen với Excel

1. Mục đích, yêu cầu

   - Khởi động và kết thúc làm việc với excel

   - Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính

   - Di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu

2. Nội dung

a. Khởi động Excel

   - B1: chọn Start

   - B2: chọn Programs

   - B3: nháy đúp vào Microsoft Excel

Lý thuyết Tin học 7 Bài thực hành 1: Làm quen với Excel

b. Lưu kết quả và thoát

   - B1: chọn File

   - B2: chọn Save

   - B3: chọn thư lục lưu và đặt tên cho bảng tính đó.

   - B4: chọn close để đóng bảng tính.

Lý thuyết Tin học 7 Bài thực hành 1: Làm quen với Excel

Lý thuyết Tin học 7 Bài thực hành 1: Làm quen với Excel

Bài 1 : khởi động excel

a. Điểm giống nhau và khác nhau giữa excel và word

• Giống nhau:

   - Các thao tác khởi động, kết thúc, lưu dữ liệu.

   - Đều có các thanh công cụ giống nhau.

• Khác nhau:

Excel Word

- Thao tác dữ liệu trên trang tính

- Có thanh công thức

- Dữ liệu được lưu vào các ô

- Quản lý dữ liệu bằng cách tính toán, so sánh, sắp xếp dữ liệu.

- Thao tác dữ liệu trên trang giấy

- Không có thanh công thức

- Dữ liệu không được lưu vào các ô

- Quản lý dữ liệu bằng ký tự, dòng, trang.

b. Kích hoạt ô tính và di chuyển trên trang tính

Kích hoạt ô tính bằng cách nháy đúp vào ô tính đó, khi đó ô tính sẽ có viền màu xanh nổi lên.

Lý thuyết Tin học 7 Bài thực hành 1: Làm quen với Excel

Ngoài ra, sử dụng thanh cuộn và các phím mũi tên để di chuyển giữa các ô tính.

Bài 2 : nhập dữ liệu

Khi nhập dữ liệu và dùng phím Enter để kết thúc việc nhập dữ liệu cho một ô trên trang tính, ta thấy trong ô kề dưới (cùng cột và kế hàng) được kích hoạt

Thực hiện các thao tác:

a. Nhấn phím Tab

khi nhấn phím tab, ô tính sẽ được trỏ sang ô tính bên phải. Ví dụ ta đang trỏ tới ô B2, khi ấn Tab ô tính sẽ được trỏ sang ô C2.

b. ấn phím mũi tên

Tương tự như phím Tab, nhưng ô tính sẽ được trỏ theo hướng mũi tên.

c. Nhấn phím Esc

Nếu ta đang nhập dữ liệu và 1 ô tính, nhưng thay vì ấn Enter để lưu và ô tính ta ấn Esc thì dữ liệu của ô tính đó vẫn giữ nguyên mà không bị thay đổi.

d. Nháy chuột trên ô khác

Tương tự như ấn phím mũi tên.

Bài 3 : khởi động lại excel và nhập dữ liệu theo bảng dưới đây

Lý thuyết Tin học 7 Bài thực hành 1: Làm quen với Excel

Lưu bảng tính với tên là Danh_sach_lop_em và thoát khỏi Excel.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tin học 7 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 7 | Soạn Tin học 7 | Trả lời câu hỏi Tin học 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tin học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.