Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

A. Hoạt động khởi động

Câu 1 (SGK trang 86 Tin học 7 VNEN): Hãy xung phong đọc trước cả lớp thông tin trong bảng sau và cho biết định dạng số như thế nào trong bảng tính thì dễ quan sát và dễ đọc?

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trả lời:

+ Thông tin trong bảng biểu hiện danh sách quốc gia theo diện tích và dân số.

+ Định dạng số về diện tích và dân số của Mĩ sẽ dễ đọc hiểu hơn là Trung Quốc bởi vì nó giúp chúng ta dễ nhìn khi có dấu phân tách hàng nghìn cho chúng ta dễ đọc hơn.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Định dạng số

a) Hãy đọc nội dung dưới đây để biết về các kiểu định dạng số và cách thực hiện thao tác định dạng số trong bảng tính.

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b) Trong hai ô A2B2 của trang tính tương ứng chứa các số 4.253.14, còn ô C2 có công thức = A2 + B2 và hiển thị kết quả đúng là 7.39. Hãy giải thích tại sao sau khi chọn hai ô A2B2 rồi nháy nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN để bỏ hết các chữ số thập phân trong hai ô này, nhưng kết quả ở ô C2 không thay đổi.

Trả lời:

Kết quả ở ô C2 không thay đổi bởi vì nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN chỉ làm ẩn đi chữ số chứ không làm thay đổi giá trị của ô nên kết quả của ô C2 vẫn được giữ nguyên

2. Định dạng số có dấu phân tách hàng nghìn

a) Hãy đọc nội dung sau đây để biết cách định dạng số có dấu phẩy tách hàng nghìn.

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b) Hãy chỉ ra các bước cần thực hiện để định dạng dữ liệu diện tích và dân số của một số nước cho trong bảng tính hình a sao cho kết quả sau khi định dạng giống như hình b.

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

(a)

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

(b)

Trả lời:

Bước 1: Các bạn dùng chuột bôi đen hết các ô có chứa dữ liệu định dạng số:

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng:

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trên dải Home

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

C. Hoạt động luyện tập

Làm bài thực hành sau:

(1) Mở tệp bảng tính Phieu diem ca nhan. xlsx

+ Để mở Excel bạn chọn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau đó chờ Exel khởi động lên thì bạn sẽ chọn File -> Open sau đó chọn đến tệp Phieu diem ca nhan. xlsx mà bạn đã lưu trước đó.

(2) Sử dụng định dạng số có dấu phân tách hàng nghìn để định dạng tất cả các điểm số thống nhất có một chữ số phần thập phân và kết quả nhận được như sau:

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trả lời:

Bước 1: Dùng chuột bôi đen hết bảng tính mà chúng ta cần thao tác:

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trên dải Home

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

(3) Các điểm số đang được định dạng số có dấu phân tách hàng nghìn. Chọn tất cả các điểm số và căn lề trái, giữa, phải theo cột và cho biết các dữ liệu đó có được căn biên theo các nút đó hay không?

Trả lời:

Bước 1: Dùng chuột bôi đen hết các ô điểm số:

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 2: Chọn vào các nút lệnh căn biên trên dải Home:

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Thì sau khi thực hiện ta thấy kết quả như sau:

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Như vậy các số không bị ảnh hưởng bởi kết quả căn biên dữ liệu.

(4) Chọn tất cả các điểm số và định dạng lại bằng cách nháy chọn nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN. Hãy cho biết các điểm số được định dạng lại như thế nào?

Trả lời:

Sau khi chọn lại tất cả các điểm số và định dạng lại bằng nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN thì lúc này các điểm đã thực hiện được căn biên.

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Điểm lúc này đã được căn giữa các ô.

(5) Sử dụng hai nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN để quy định các điểm số có một chữ số sau phần thập phân.

(6) Các điểm số hiện đang được định dạng Number. Chọn tất cả các điểm số và căn lền trái, giữa, phải theo cột và cho biết các dữ liệu có được căn biên theo các nút đó hay không?

Trả lời:

Khi ở định dạng Number. Chọn Chọn tất cả các điểm số và căn lền trái, giữa, phải theo cột thì dữ liệu có được căn biên:

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Dữ liệu trên bảng trên được căn biên giữa.

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Dữ liệu trên bảng trên được căn biên trái.

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Dữ liệu trên bảng trên được căn biên phải.

(7) Để lưu lại bảng tính bạn chọn File -> Save As hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

D. Hoạt động vận dụng

Đối với các bảng tính có dữ liệu số lớn, việc định dạng lại các số sao cho dễ đọc và dễ quan sát là rất cần thiết. Với bảng tính Danh sách các quốc gia theo diện tích và dân số, em sẽ chọn lại định dạng nào cho các cột dữ liệu số? Nếu em tạo bảng tính được như mãu, hãy chia sẽ kết quả cho các bạn cùng biết nhé:

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

(a) Bảng chưa được định dạng

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

(b) Bảng tính mẫu (đã được định dạng)

Trả lời:

Bước 1: Các bạn dùng chuột bôi đen hết các ô có chứa dữ liệu định dạng số:

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng:

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trên dải Home

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Dịnh dạng tiền tệ Trong thực tiễn, có nhiều bảng tính chứa dữ liệu số là tiền tệ. Ví dụ cột Giá nhập và cột Thành tiền trong bảng tính Thống kê hàng nhập dưới đây là dữ liệu tiền tệ. Tuy nhiên, định dạng số trong các cột này không phải là định dạng tiền tệ. Nút lệnh Accounting Number Format trong nhóm lệnh Number của bảng chọn Home sẽ giúp ta thực hiện các định dạng tiền tệ khác nhau. Khi về nhà, em và các bạn có thể cùng nhau khám phá cách định dạng tiền tệ.

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 7 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 7 VNEN | Soạn Tin học 7 chương trình mới của chúng tôi được biên soạn bám sát sách giáo khoa Hướng dẫn học Tin học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học