Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

A. Hoạt động khởi động

Hãy quan sát hai bảng tính Phiếu điểm cá nhân. Em thích bảng tính nào hơn? Vì sao?

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bảng tính 1

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bảng tính 2

Trả lời:

+ Em thích bảng tính 2 bởi vì bảng tính 2 có màu chữ và kiểu chữ đẹp hơn bảng tình 1.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Định dạng phông chữ

a) Bảng tính Phiếu điểm cá nhân thứ hai trên đây đã được định dạng. Định dạng giúp trình bày bảng tính dễ nhìn, làm nổi bật được những phần cần nhấn mạnh, góp phần phân biệt các vùng thông tin và đảm bảo yếu tố thẩm mĩ. Chương trình bảng tính cung cấp các tính năng định dạng khác nhau như định dạng phông chữ và tạo khung cho bảng tính. Hãy đọc nội dung sau đây để hiểu thế nào là định dạng phông chữ và biết cách thực hiện định dạng phông chữ.

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b) Thao tác định dạng phông chữ bằng cách sử dụng các nút lệnh trên đây trong Excel cũng giống như trong Word. Từ sự tương tự này, hãy chỉ ra cho các bước định dạng tiêu đề Phiếu điểm cá nhân với các thuộc tính định dạng sau: phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 16, chữ đậm, màu đỏ sẫm, nền màu xanh lá cây.

Trả lời:

+ Để có thể thực hiện được yêu cầu của đề bài thì các bạn cần sử dụng phần Font trong dải Home

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

2. Kẻ khung cho bảng

a) Đọc nội dung dưới đây để biết thao tác thực hiện kẻ khung cho bảng tính.

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b) Sau khi kẻ khung và đường lưới cho bảng tính Phiếu điểm cá nhân, bạn Dũng đã tiếp tục kẻ hai đường nét đậm (trên và dưới) cho hàng cuối cùng của bảng tính. Kết quả nhận được như hình dưới đây. Em hãy cho biết bạn Dũng đã thực hiện các thao tác như thế nào để nhận được bảng tính như vậy?

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trả lời:

Bước 1: Để có thể có thể kẻ khung cho bảng tính bạn giữ chuột và bôi đen bảng tính cần để kẻ. Sau đó bạn chọn vào biểu tưởng:

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trong dải Home

+ Sau khi bạn nhấp vào biểu tượng sẽ hiển thị lên hộp thoại:

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Để có thể kẻ viền theo yêu cầu của để bài bạn có thể chọn các biểu tượng tương ứng.

Trong đề bài trên thì bạn Dũng đã chọn các biểu tượng là:

+ Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN: Kẻ đường viền cho bảng.

+ Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN: Kẻ đường nét đậm trên và dưới cho bảng.

Kết quả cuối cùng chúng ta có:

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

C. Hoạt động luyện tập

Thực hiện các sau để kẻ khung cho bảng tính:

(1) Tạo bảng tính Phieu diem ca nhan. xlsx và thực hiện việc thay đổi độ rộng cột, độ cao hàng và căn biên dữ liệu. Dữ liệu về điểm trong bảng tính có thể nhập tuỳ ý, theo thang điểm 10 và chính xác đến 0.5.

Bước 1: Tạo bảng tính ta có:

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 2: Để thay đổi độ rộng của cột với của hàng đầu tiên ta cần chọn chọn hoặc hàng cần thay đổi:

Giả sử ta cần chọn cột điểm thi:

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Sau đó bạn di chuyển chuột đến góc trên cột cần thay đổi độ rộng thì lúc nãy sẽ xuất hiện biểu tương như hình bên dưới. Tiếp đó bạn chỉ cần di chuyển để thay đổi được độ rộng theo bạn mong muốn:

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Để có thể thay đổi được hàng thì cách làm cũng tương tự như thay đổi độ rộng của cột.

Bước 3: Để căn biên dữ liệu thì các bạn sử dụng các công cụ:

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trong dải Home

+ Kết quả sau khi bạn căn biên nội dung trong bảng tính:

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

(2) Thực hiện kẻ khung cho bảng tính:

+ Để thực hiện kẻ khung cho bảng tính trước tiên bạn cần bôi đen phần bảng tính bạn chọn sau đó chọn vào biểu tượng:

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trong dải Home

+ Lúc này sẽ có một hộp thoại hiện lên:

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Tiếp theo bạn chọn vào: Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN để kẻ khung cho bảng tính

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

(3) Để lưu lại bảng tính bạn chọn File -> Save As hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

D. Hoạt động vận dụng

Bảng tính phiếu điểm cá nhân. xlsx có thể được định dạng lại đẹp và hợp lí hơn. Em có thể định dạng lại bảng tính để nhận được kết quả như hình sau không? Nếu làm được em hãy lưu lại bảng tính kết quả và chia sẻ cho bạn cùng biết.

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trả lời:

+ Để có thể làm được yêu cầu của đề bài trước tiên chúng ta cần tìm hiểu một số công cụ:

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trong đó:

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN : Đổ màu nền cho bảng tính.

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN : Màu chữ viết cho văn bản.

Bước 1: Để đổi màu cho chữ trong bảng tính bạn dùng chuột bôi đen phần nội dung đó sau đó nhấp vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN.

Bước 2: Làm tương tự đối với màu nền để có thể đổ màu nên cho văn bản thì bạn bôi đen các ô bạn cần đổ màu nền sau đó bạn nhấp chọn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN thuộc nhóm lệnh Clipboard trong dải Home dùng để sao chép thuộc tính định dạng. Trong một phần bảng tính dưới đây. Ô C4 đang chứa dữ liệu là số 8, được định dạng phông chữ Time New Roman, kiểu chữ đậm, màu chữ đỏ, màu nền xanh dương và có khung xung quanh

Nếu sao chép từ ô C4 sang ô C3 ta có kết quả là:

Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Lúc này ô C3 cũng bị ảnh hưởng bởi các thuộc tính của ô C4.

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 7 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 7 VNEN | Soạn Tin học 7 chương trình mới của chúng tôi được biên soạn bám sát sách giáo khoa Hướng dẫn học Tin học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học