Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng

A. Hoạt động khởi động

Hãy quan sát bảng thông tin về lịch chiếu phim tại Trung tâm chiếu phim Quốc Gia – Hà Nội trong hình sau đây và cho biết:

1) (SGK trang 17 Tin học 7 VNEN): Thông tin về lịch chiếu phim khi được trình bày dưới dạng bảng thì có thuận lợi cho việc quan sát và so sánh không?

2) (SGK trang 17 Tin học 7 VNEN): Với những kiến thức đã học, em có thể tạo được bảng thông tin như vậy không?

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trả lời:

1. Thông tin về lịch chiếu phim khi được trình bày dưới dạng bảng thì có thuận lợi cho việc quan sát.

2. Với những kiến thức em đã học thì việc tạo bảng trên là khó có thể tạo được hoặc nếu có tạo thì nó sẽ phức tạp và tốn rất nhiều thời gian.

B. Hoạt Động Hình Thành Kiến Thức

1.Tạo một bảng mới

- Để tạo một bảng mới ta thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn bảng mới.

+ Bước 2: Trong bảng chọn Insert, chọn nút lệnh Table.

+ Bước 3: Kéo thả chuột để chọn số hàng, số cột cho bảng.

- Muốn đưa nội dung vào ô nào, nháy chuột đặt con trỏ soạn thảo tại ô đó rồi nhập nội dung. Tất cả những gì có thể nhập ở bên ngoài bảng thì cũng có thể nhập vào ô của bảng.

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

2. Thay đổi kích thước của cột và hàng

Để chỉnh độ rộng của cột hay độ cao của hàng, đưa con trỏ chuột vào đường biên của cột (hay hàng) cần thay đổi kích thước cho đến khi con trỏ chuột có dạng mũi tên hai chiều thì kéo thả chuột sang trái, phải hoặc lên, xuống.

+ Chỉnh sửa độ rộng của cột

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Chỉnh sửa độ cao của hàng

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

3. Căn biên dữ liệu trong các ô của bảng

Câu hỏi (SGK trang 18 Tin học 7 VNEN): Hãy đọc và quan sát các hình dưới đây để trả lời câu hỏi:

Hãy dự đoán xem hàng tiêu đề của bảng “Hoá đơn (GTGT) dịch vụ viễn thông” trong hình sau đây được định dạng nhờ nút lệnh căn biên nào?

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trả lời:

- Nội dung trong các ô của bảng thường được căn biên thích hợp, đặc biệt là khi một số cột và hàng của bảng được thay đổi kích thước

- Nhóm lệnh Alignment trong bảng chọn Table Tools -> Layout có 9 nút lệnh căn biên cho dữ liệu trong ô của bảng. Các nút lệnh này được phóng to và thể hiện trong hình sau:

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

- Hàng tiêu đề của bảng “Hoá đơn (GTGT) dịch vụ viễn thông” trong hình trên của đề bài được định dạng nhờ nút lệnh căn biên giữa.

4. Chèn thêm hoặc xoá hàng và cột

- Để chèn hoặc xoá hàng và cột, thực hiện theo các bước sau đây:

+ Bước 1: Đặt con trỏ soạn thảo vào trong ô của bảng.

+ Bước 2: Nháy chọn Table Tools -> Layout

+ Bước 3: Nháy chọn một trong các nút lệnh sau ở nhóm lệnh Rows và Columns

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

- Lưu ý:

1. Khi chọn nút Delete, danh sách các tuỳ chọn xoá xuất hiện, nháy chọn một trong các lệnh sau:

- Delete Rows để xoá hàng mà chúng ta đã lựa chọn.

- Delete Columns để xoá cột chúng ta lựa chọn.

2. Để thêm một hàng mới vào cuối bảng nhanh nhất, có thể thực hiện một trong 2 cách sau đây

+ Cách 1: Đặt con trỏ vào ô cuối cùng của bảng (thuộc hàng cuối cùng của bảng) rồi nhấn Tab

+ Cách 2: Di chuyển con trỏ soạn tháo bảng sang bên phải bảng (ngoài ô cuối cùng) và nhấn Enter.

Câu hỏi (SGK trang 19 Tin học 7 VNEN): Theo em, để tạo một bảng danh sách học sinh trong một lớp gồm 30 người, ngay từ đầu, có cần chèn vào tài liệu một bảng trống mới có đủ 30 hàng cho 30 người hay không?

Trả lời:

- Câu trả lời là không bởi vì chúng ta có thể chia làm nhiều cột, khi chia làm nhiều cột thì số hàng có thể giảm xuống mà vẫn có thể tạo được một danh sách có đủ 30 người trong lớp.

5. Chọn các đối tượng của bảng

a) Để chọn các đối tượng của bảng bao gồm ô, hàng, cột và cả bảng. Mọi thao tác với một hoặc một nhóm đối tượng nào đó của bảng luôn bắt đầu bằng việc chọn chúng. Hãy đọc nội dung sau đây để biết cách thực hiện thao tác chọn các đối tượng của bảng.

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b) (SGK trang 20,21 Tin học 7 VNEN): Hãy trình bày các thao tác cần tiến hành để giúp người quản lí bảng “Doanh mục hàng nhập” thực hiện các công việc sau:

+ Xoá đồng thời tất cả các mặt hàng “thước kẻ”

+ Xoá hai cột cuối cùng của bảng hàng nhập.

+ Thêm cột “Giá Bán” vào cuối bảng

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trả lời:

- Bước 1: Tạo bảng chọn Insert -> Table sau đó chọn số hàng và số cột theo yêu cầu đề bài là 6 hàng và 7 cột. Sau đó điền nội dung vào bảng bằng cách nhấp chuột vào từng ô trên bảng để ghi nội dung.

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

- Bước 2: Để xoá đồng thời tất cả các mặt hàng “thước kẻ” ta giữ chuột và bôi đen 2 dòng có mặt hàng là thước kẻ. Sau khi bôi đen xong thì tự động sẻ hiển thị lên một bản ghi nhỏ các bạn di chuột đến Delete chọn Delete Rows thì tự động 2 bản ghi sẽ được xoá

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

- Bước 3: Để xoá 2 hàng cuối cùng các bạn làm tương tự như phần của Bước 2

- Bước 4: Để thêm một cột “Giá bán” vào cuối bảng thì có nhiều cách để chèn một cột vào bảng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách nhanh nhất mà không sử dụng nhiều thao tác.

+ Đầu tiên các bạn di chuyển chuột vào góc cuối của bảng lúc để làm sao nó hiện lên dấu “+” ở bên trong vòng tròn. Tiếp theo bạn nhấp vào đó thì tự động một cột sẽ được chèn vào bảng ban đầu của bạn. Sau khi chèn xong thì bạn nhấn vào ô đầu tiên để ghi tiêu đề cho cột là “Giá bán”.

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

B. Hoạt động hình thành kiến thức

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1 (SGK trang 21 Tin học 7 VNEN):

a) Hãy đọc bảng thông tin dưới đây và tạo một bảng để trình bày tóm tắt nội dung của bảng tin.

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b) Hãy bổ sung thông tin trong câu bình luận dưới đây vào bảng vừa tạo.

Như vậy, so với năm 2011 thì số vụ tai nạn năm 2014 giảm 19226 vụ và số người chết vì tai nạn giảm được 2429 người.

c) Qua việc giải quyết hai tình huống trên đây, nhóm em có nhận xét gì về tác dụng của bảng trong việc lưu trữ và trình bày thông tin?

Trả lời:

a) Bảng trình bày tóm tắt nội dung:

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b) Bảng sau khi được bổ sung:

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

c) Qua việc giải quyết hai tình huống trên đây, nhóm em có một số nhận xét về tác dụng của bảng:

+ Tóm tắt ngắn gọn được nội dung thông tin để cho người đọc dễ hiểu hơn

+ Dễ cập nhập và sửa đổi khi có yêu cầu cần thiết.

+ Thống kê chi tiết được số liệu của từng năm về số vụ tai nạn và số người tử vong từ đó dễ tiếp thu được thông tin nhanh hơn.

Câu 2 (SGK trang 21 Tin học 7 VNEN):

a) Tạo thời khoá biểu học buổi sáng của lớp em như sau:

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b) Sao chép toàn bộ nội dung văn bản trên (bao gồm cả bảng) xuống dưới.

c) Với bảng vừa có được do sao chép, hãy thực hiện các công việc sau để có một thời khoá biểu mới:

+ Đổi chữ BUỔI SÁNG thành BUỔI CHIỀU

+ Xoá hàng 4 và thêm một cột mới vào cuối bảng

+ Xoá các môn học đã có và nhập nội dung để nhận được kết quả như sau:

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trả lời:

a)

- Bước 1: Tạo tiêu đề sau đó chỉnh phông chữ, cỡ chữ và màu chữ sau đó căn giữa bằng biểu tượng dưới trong Paragraph của dải Home

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

- Bước 2: Tạo bảng chọn Insert -> Table sau đó chọn số hàng và số cột theo đề bài. Để nhập nội dung vào bảng các bạn nhấp chuột vào từng ô sau đó nhập nội dung theo từng mục của đề bài.

+ Kết quả sau khi các bạn tạo xong bảng:

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b) Để sao chép toàn bộ nội dung văn bản trên bạn dùng chuột bôi đen tất cả phần bạn muốn sao chép sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl C -> Ctrl V

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

c)

- Để có thể đổi chữ BUỔI SÁNG thành BUỔI CHIỀU thì các bạn chọn nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 1: Tìm kiếm và thay thế | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN trong dải Home khi đó hộp thoại Find and Replace (Tìm và thay thế) sẽ xuất hiện với trang Replace

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Sau khi bạn gõ xong nhấn Replace All thì tự động cụm từ “BUỔI SÁNG” sẽ được thay thành “BUỔI CHIỀU”

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

- Để xoá hàng 4 sau đó thêm cột mới vào bảng thì ta dùng chuột bôi đen hàng 4 sau đó chọn Delete -> Delete Rows

+ Đầu tiên các bạn di chuyển chuột vào góc cuối của bảng lúc để làm sao nó hiện lên dấu “+” ở bên trong vòng tròn. Tiếp theo bạn nhấp vào đó thì tự động một cột sẽ được chèn vào bảng ban đầu của bạn.

- Để xoá các môn đã học và nhập nội dung mới các bạn chỉ cần nhấn chuột vào ô đó xoá nội dung cũ đi và ghi mới nội dung mới và là hoàn thành.

+ Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

D. Hoạt động vận dụng

Một bạn học sinh lớp 7 đã tạo sơ đồ lớp mình và thu được kết quả như sau:

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Em có thể soạn một tệp văn bản có chứa sơ đồ chỗ ngồi lớp của em không? Nếu em tạo được sản phầm đó, hãy chia sẽ với bạn bè và báo cáo với thầy cô giáo.

Trả lời:

- Bước 1: Chọn Insert -> Table sau đó chọn số hàng và số cột theo sơ đồ của lớp học (Giả sử lớp học sau khi chia sẽ có 8 cột và 4 hàng)

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

- Bước 2: Giả sử cứ 2 cột là một dãy thì chúng ta sẽ có 4 dãy. Mỗi dãy thì lại cách nhau một khoảng trống nên chúng ta có thể chèn thêm một cột có độ rộng nhỏ hơn so với độ rộng của cột ban đầu tượng trưng cho khoảng trống giữa các dãy.

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

- Bước 3: Tương tự với các hàng cũng vậy cứ 2 hàng thì chúng ta sẽ có một khoảng trống và chúng ta sẽ chèn thêm một hàng để tượng trưng cho khoảng trống giữa các hàng

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

- Bước 4: Sau khi chúng ta tạo xong bảng thì chúng ta sẽ điền tên các bạn trong lớp học vào các ô bằng cách nhấn chuột vào ô trong bảng cần điền rồi ghi tên các bạn theo thứ tự trên lớp học.

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Tạo cột báo dựa trên bảng

Đề bài (SGK trang 23 Tin học 7 VNEN): Nội dung dưới đây minh hoạ một phần của một trang báo. Em có thể tạo được một trang báo có hình thức giống như vậy không? Nếu thực hiện được, em hãy chia sẻ với các bạn và báo cáo với thầy cô về cách tạo trang báo đó.

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Gợi ý: Em có thể dùng công cụ tạo bảng để tạo được trang báo như vậy.

Trả lời:

Để tạo được một bài báo như trên chúng ta sẽ thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Mở công cụ soạn thảo văn bản. Sau khi vào xong phần mềm soạn thảo trước tiên chúng ta cần nhập tiêu đề của bài báo “TRIỂN LÃM TRANH “KHỞI ĐẦU”” và căn giữa văn bản bằng phần Paragraph trong dải Home

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

- Bước 2: Để có thể tạo được trang báo có nội dung chia làm 2 cột như đề bài. Trước tiên bạn chọn Insert -> Table sau đó sẽ chèn số cột vào số hàng vào. Theo như đề bài thì chúng ta cần chèn vào bảng có 2 cột và 1 hàng.

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Để có thể cho chiều cao của bảng được dài hơn các bạn di chuyển chuột đến phần ô vuông cuối của bảng rồi kéo bảng sao cho có chiều cao đúng theo yêu cầu của đề bài

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

- Bước 3: Để nhập nội dung như yêu cầu của đề bài bạn nhấp chuột vào tựng cột của bảng sau đó ghi nội dung và chèn ảnh theo yêu cầu để bài.

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ sau khi các em soạn xong nội dung thì các em sẽ được trang báo như trên. Nhưng đến đây chúng ta vẫn chưa xong. Bởi vì theo yêu cầu đề bài thì trang báo của chúng ta đang có các viền đen trong bảng.

- Bước 4: Để xoá viền của bảng các bạn dùng chuột bôi đen toàn bộ bảng sau đó chọn vào dải Home -> Tin học 7 VNEN Bài 1: Tìm kiếm và thay thế | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN -> No boder

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Cuối cùng chúng ta sẽ được trang báo cần soạn thảo:

Tin học 7 VNEN Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 7 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 7 VNEN | Soạn Tin học 7 chương trình mới của chúng tôi được biên soạn bám sát sách giáo khoa Hướng dẫn học Tin học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học