Giải Toán 3 VNEN Bài 16: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giải Toán 3 VNEN Bài 16: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "truyền điện": Ôn lại bảng chia 2, 3, 4, 5, 6

Trả lời:

Bảng chia 2 Bảng chia 3 Bảng chia 4 Bảng chia 5 Bảng chia 6

2 : 2 = 1

4 : 2 = 2

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

10 : 2 = 5

12 : 2 = 6

14 : 2 = 7

16 : 2 = 8

18 : 2 = 9

20 : 2 = 10

3 : 3 = 1

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3

12 : 3 = 4

15 : 3 = 5

18 : 3 = 6

21 : 3 = 7

24 : 3 = 8

27 : 3 = 9

30 : 3 = 10

4 : 4 = 1

8 : 4 = 2

12 : 4 = 3

16 : 4 = 4

20 : 4 = 5

24 : 4 = 6

28 : 4 = 7

32 : 4 = 8

36 : 4 = 9

40 : 4 = 10

5 : 5 = 1

10 : 5 = 2

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

25 : 5 = 5

30 : 5 = 6

35 : 5 = 7

40 : 5 = 8

45 : 5 = 9

50 : 5 = 10

6 : 6 = 1

12 : 6 = 2

18 : 6 = 3

24 : 6 = 4

30 : 6 = 5

36 : 6 = 6

42 : 6 = 7

48 : 7 = 8

54 : 6 = 9

60 : 6 = 10

2. Em nghe thầy/ cố giáo hướng dẫn cách đặt tính và tính: 96 : 3 = ? (sgk)

3. Đặt tính rồi tính: 84 : 4     63 : 3

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 16: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 34 Toán VNEN 3 tập 1 )

a. Tính:

Giải Toán 3 VNEN Bài 16: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

b. Đặt tính rồi tính

28 : 2     93 : 3

66 : 6     88 : 4

Trả lời:

a.

Giải Toán 3 VNEN Bài 16: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

b.

Giải Toán 3 VNEN Bài 16: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 2 (Trang 35 Toán VNEN 3 tập 1 )

Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

54 : 6     35 : 5

48 : 6     27 : 3

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 16: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 3 (Trang 35 Toán VNEN 3 tập 1 )

a. Tìm 1/3 của: 69kg; 36m

b. Tìm 1/4 của: 80cm; 40l

Trả lời:

1/3 của 69kg là: 69 : 3 = 23 (kg)

1/3 của 36m là: 36 : 3 = 12 (m)

1/4 của 80cm là: 80 : 4 = 20 (cm)

1/4 của 40l là: 40 : 4 = 10 (lít)

Câu 4 (Trang 35 Toán VNEN 3 tập 1 )

Giải bài toán: Một quyển truyện có 84 trang, An đã đọc được 1/4 số trang đó. Hỏi An đã đọc được bao nhiêu trang?

Trả lời:

An đã đọc được số trang là:

84 : 4 = 21 (trang)

Đáp số: 21 trang

C. Hoạt động thực tế

Câu 1 (Trang 35 Toán VNEN 3 tập 1 )

Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số quả cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?

Trả lời:

Mẹ đã biếu bà số quả cam là:

36 : 3 = 12 (quả cam)

Đáp số: 12 quả cam

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.