Giải Toán 3 VNEN Bài 29: Giải bài toán bằng hai phép tính (tiếp theo)

Giải Toán 3 VNEN Bài 29: Giải bài toán bằng hai phép tính (tiếp theo)

A. Hoạt động cơ bản

1. Giải bài toán

Trên cành có 3 con chim, số chim ở cành dưới gấp 2 lần số chim ở cành trên. Hỏi ở cả hai cành có bao nhiêu con chim

Tóm tắt: (sgk)

Trả lời:

Số chim ở cành dưới là:

3 x 2 = 6 (con chim)

Số chim ở cả hai cành là:

3 + 6 = 9 (con chim)

Đáp số: 9 con chim

2. Giải bài toán (viết tiếp vào chỗ chấm trong tóm tắt và bài giải):

Thùng thứ nhất đựng 6l nước, thùng thứ hai đựng gấp 3 lần số lít nước ở thùng thứ nhất. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít nước?

Tóm tắt:

Giải Toán 3 VNEN Bài 29: Giải bài toán bằng hai phép tính (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Thùng thứ hai đựng số lít nước là:

6 x 3 = 18 (lít nước)

Cả hai thùng đựng số lít nước là:

6 + 18 = 24 (lít nước)

Đáp số: 24 lít nước.

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 63 Toán VNEN 3 tập 1 )

Giải các bài toán:

a. Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp 4 lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện (xem sơ đồ). Hỏi quãng đường từ nhà dến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu km?

b. Lúc đầu ở bến ó 45 ô tô, sau đó 1/5 số ô tô rời bến. Hỏi ở bến còn lại bao nhiêu ô tô?

Trả lời:

a. Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài số km là:

5 x 4 = 20 (km)

Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài số km là:

5 + 20 = 25 (km)

Đáp số: 25 km

b. Số ô tô còn lại ở bến là:

45 : 5 = 9 (ô tô)

Đáp số: 9 ô tô

Câu 2 (Trang 63 Toán VNEN 3 tập 1 )

Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:

Giải Toán 3 VNEN Bài 29: Giải bài toán bằng hai phép tính (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Nêu bài toán: Túi thứ nhất đựng 7 quả táo. Túi thứ hai đựng gấp bốn lần số quả táo túi thứ nhất. Hỏi cả hai túi đựng tất cả bao nhiêu quả táo?

Bài giải:

Túi thứ hai đựng số quả táo là:

7 x 4 = 28 (quả táo)

Cả hai túi đựng tất cả số quả táo là:

28 + 7 = 35 (quả táo)

Đáp số: 35 quả táo

Câu 3 (Trang 64 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính (theo mẫu):

a. Gấp 20 lên 3 lần, rồi bớt đi 13

b. Giảm 42 đi 6 lần, rồi thêm 35

c. Giảm 25 đi 5 lần, rôi gấp lên 3 lần

Trả lời:

a. Gấp 20 lên 3 lần, rồi bớt đi 13

20 x 3 = 60 ; 60 - 13 = 47

b. Giảm 42 đi 6 lần, rồi thêm 35

42 : 6 = 7; 7 + 35 = 42

c. Giảm 25 đi 5 lần, rôi gấp lên 3 lần

25 : 5 = 5; 5 x 3 = 15

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 64 Toán VNEN 3 tập 1 )

Nêu bài toán theo tóm tắt rồi giải bài toán đó:

Giải Toán 3 VNEN Bài 29: Giải bài toán bằng hai phép tính (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Bài toán: Có hai bao gạo, bao thứ nhất đựng được 42kg gạo. Bao thứ hai đựng được 12 số gạo của bao thứ nhất. Hỏi cả hai bao đựng được bao nhiêu kg gạo?

Bài giải:

Bao thứ hai đựng số kg gạo là:

42 : 2 = 21 (kg)

Cả hai bao đựng được số kg gạo là:

42 + 21 = 63 (kg)

Đáp số: 63kg

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.