Giải Toán 3 VNEN Bài 95: Em ôn tập về giải toán

Giải Toán 3 VNEN Bài 95: Em ôn tập về giải toán

A. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 105 Toán VNEN 3 tập 2 )

Đội Một trồng được 4235 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 75 cây, đội Ba trồng được nhiều hơn đội Hai 90 cây. Hỏi đội Ba trồng được bao nhiêu cây.

Trả lời:

Số cây mà đội Hai trồng được là:

4235 + 75 = 4310 (cây)

Số cây mà đội Ba trồng được là:

4310 + 90 = 4400 (cây)

Cả ba đội trồng được số cây là:

4235 + 4310 + 4400 = 12945 (cây)

Đáp số: 12945 cây

Câu 2 (Trang 105 Toán VNEN 3 tập 2 )

Một cửa hàng có 1340 quyển vở, cửa hàng đã bán 1/4 số quyển vở. Hỏi cửa hàng đó còn bao nhiêu quyển vở?

Trả lời:

Cửa hàng đã bán số quyển vở là:

1340 : 4 = 335 (quyển vở)

Cửa hàng đó còn số quyển vở là:

1340 - 335 = 1005 (quyển vở)

Đáp số: 1005 quyển vở

Câu 3 (Trang 105 Toán VNEN 3 tập 2 )

Theo kế hoạch một tổ công nhân phải may 24 840 chiếc áo, đã may được 1/3 số áo. Hỏi theo kế hoạch, tổ đó cần phải may bao nhiêu chiếc áo nữa?

Trả lời:

Tổ công nhân đã may được số chiếc áo là:

24 840 : 3 = 8280 (chiếc áo)

Theo kế hoạch, tổ đó cần phải may số chiếc áo là:

24840 - 8280 = 16560 (chiếc áo)

Đáp số: 16560 chiếc áo

Câu 4 (Trang 4 Toán VNEN 3 tập 2 )

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải Toán 3 VNEN Bài 95: Em ôn tập về giải toán | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 95: Em ôn tập về giải toán | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 5 (Trang 105 Toán VNEN 3 tập 2 )

Số gạo có ở hai kho là 7380 kg gạo. Biết số gạo ở kho thứ nhất bằng 1/6 tổng số gạo có ở hai kho. Tính số gạo ở mỗi kho?

Trả lời:

Số gạo ở kho thứ nhất là:

7380 : 6 = 1230 (kg gạo)

Số gạo ở kho thứ hai là:

7380 - 1230 = 6150 (kg gạo)

Đáp số: Kho một 1230 kg

Kho hai 6150 kg

Câu 6 (Trang 105 Toán VNEN 3 tập 2 )

Có 9 thùng như nhau chứa tất cả 22 500 lít dầu. Hỏi 5 thùng như thế chứa bao nhiêu lít dầu?

Trả lời:

Một thùng chứa số lít dầu là:

22500 : 9 = 2500 (lít dầu)

Vậy 5 thùng chứa số lít dầu là:

2500 x 5 = 12500 (lít dầu)

Đáp số: 12500 lít dầu

Câu 7 (Trang 105 Toán VNEN 3 tập 2 )

Có 40 chiếc bóng điện như nhau được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi có 3480 chiếc bóng điện cùng loại thì xếp được bao nhiêu hộp như thế?

Trả lời:

Một hộp xếp được số chiếc bóng điện là:

40 : 5 = 8 (chiếc)

Vậy 3480 chiếc bóng điện xếp vào số hộp là:

3480 : 8 = 435 (hộp)

Đáp số: 435 hộp

Câu 8 (Trang 105 Toán VNEN 3 tập 2 )

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Gía trị của biểu thức 8 + 12 x 7 là:

A. 140     B. 672

C. 92     D. 82

b. Giá trị của biểu thức 54 : 6 x 3 là:

A. 3     B. 27

C. 12     D. 162

Trả lời:

a. Gía trị của biểu thức 8 + 12 x 7 là:

Đáp án đúng là: C. 92

b. Giá trị của biểu thức 54 : 6 x 3 là:

Đáp án đúng là: B. 27

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 105 Toán VNEN 3 tập 2 )

Mẹ mua 5kg gạo với giá 17000 đồng 1kg. Mẹ đưa cho cô bán gạo 1 tờ giấy bạc 100 000 đồng. Hỏi cô bán gạo phải trả lại cho mẹ bao nhiêu tiền?

Trả lời:

5kg gạo có giá là:

17000 x 5 = 85000 (đồng)

Vậy cô bán gạo trả lại cho mẹ số tiền là:

100 000 - 85 000 = 15 000 (đồng)

Đáp số: 15 000 đồng.

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.