Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 93: Thời gian

Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 93: Thời gian

A. Hoạt động cơ bản

Câu 1.(Trang 87 Toán 5 VNEN Tập 2): Chơi trò chơi "đố tìm vận tốc hoặc quãng đường".

Câu 2.(Trang 87 Toán 5 VNEN Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm trong bài giải của bài toán:

Bài toán: Một ô tô đi được quãng đường 160km với vận tốc là 40km/giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó.

Trả lời:

Thời gian ô tô đi là:

    160 : 40 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ

Câu 3.(Trang 87 Toán 5 VNEN Tập 2): Đọc kĩ nhận xét và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn:

- Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

- Ta có: t = s : v

Câu 4.(Trang 88 Toán 5 VNEN Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm trong bài giải của bài toán:

Bài toán: Bác An đi bộ với vận tốc 6km/ giờ trên quãng đường dài 3km. Hỏi bác An đi quãng đường đó hết bao nhiêu phút?

Trả lời:

Thời gian đi của bác An là:

    6 : 3 = 2 (giờ)

    2 giờ = 120 phút

Đáp số: 120 phút

Câu 5.(Trang 88 Toán 5 VNEN Tập 2): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. Một máy bay bay với vận tốc 800km/giờ được quãng đường 2000km. Như vậy, thời gian máy bay bay được quãng đường đó là: 2000 : 800 = 2,5 giờ

b. Một xe máy đi được quãng đường 80km với vận tốc 40km/giờ. Như vậy thời gian xe máy đi được quãng đường đó là: 80 : 40 = 2 giờ

c. Một con ong bay được 2000m với vận tốc 2,5m/giây. Như vậy thời gian con ong bay được quãng đường đó là: 2000 : 2,5 = 800 giây

B. Hoạt động thực hành

Câu 1.(Trang 88 Toán 5 VNEN Tập 2): Viết vào ô trống (theo mẫu):

s 300km 45m 108,5km 162m
v 60km/giờ 15m/giây 62km/giờ 36m/phút
t 5 giờ

Trả lời:

- Ta có: Muốn tính thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc: t = s : v

Ví dụ: s = 300km; v = 60km/giờ

- Vậy thời gian quãng đường là: 300 : 60 = 5 (giờ)

→ Tương tự như trên, ta có bảng kết quả như sau:

s 300km 45m 108,5km 162m
v 60km/giờ 15m/giây 62km/giờ 36m/phút
t 5 giờ 3 giây 1,57 giờ 4,5 phút

Câu 2.(Trang 88 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Vận tốc bay của một con chim ưng là 90km/giờ. Tính thời gian để chim ưng bay được quãng đường 45km?

Trả lời:

Tóm tắt bài toán:

- Chim ưng bay:

   v = 90km/giờ

   s = 45km

   t = ? giờ

Bài giải:

Thời gian bay của con chim ưng là:

    45 : 90 = 0,5 (giờ)

Đáp số: 0,5 giờ

Câu 3.(Trang 88 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Một con ốc sên bò với vận tốc 15cm/phút. Hỏi con ốc sên bò được quãng đường 1,2m trong thời gian bao lâu?

Trả lời:

- Đổi: 1,2m = 120 cm

Tóm tắt bài toán:

- Con ốc sên có:

   v = 15 cm/phút

   s = 120 cm

   t = ? phút

Bài giải:

Thời gian con ốc sên bò được 1,2 m là:

    120 : 15 = 8 (phút)

Đáp số: 8 phút

Câu 4.(Trang 89 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Một máy bay với vận tốc 860 km/giờ được quãng đường 2150 km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ nếu nó khởi hành lúc 8 giờ?

Trả lời:

- Thời gian máy bay bay được quãng đường 2150 km là:

    2150 : 860 = 2,5 (giờ)

- Nếu máy bay khởi hành lúc 8 giờ thì máy bay đến nơi lúc:

    8 + 2,5 = 10,5 (giờ) = 10 giờ 30 phút

Đáp số: 10 giờ 30 phút

Câu 5.(Trang 89 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Một con cá heo bơi với vận tốc 900 m/phút. Hỏi với vận tốc đó, cá heo bưới 81 km hết bao nhiêu giờ?

Trả lời:

- Đổi 81 km = 81000 m

Tóm tắt bài toán:

- Cá heo bơi:

   v = 900 m/phút

   s = 81000 m

   t = ? giờ

Bài giải:

Thời gian con cá heo bơi được 81000m là:

    81000 : 900 = 90 phút =1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1.(Trang 89 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Em hỏi các bạn trong tổ quãng đường từ nhà đến trường, vận tốc đi rồi tính thời gian đi từ nhà đến trường của mỗi bạn và điền vào bảng.

Tên Quãng đường Vận tốc Thời gian
 
 
 
 

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

- Bạn Hoa có quãng đường đi học dài 3 km; bạn đi với vận tốc 30km/giờ

- Vậy thời gian bạn đi đến trường là: 3 : 30 = 0,1 (giờ) = 6 phút

→ Tương tự như cách tính trên, ta hoàn thành bảng sau:

Tên Quãng đường Vận tốc Thời gian
Hoa 3 km 30 km/giờ 0,1 giờ = 6 phút
Thành 400 m 25 m/phút 16 phút
Mai 900 m 100 m/phút 9 phút
Tuấn 8 km 40 km/giờ 0,2 giờ = 12 phút

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Toán lớp 5 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên