Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức

Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức

A.B. Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

Câu 1: (trang 26 toán 7 VNEN tập 1). a) Em cùng bạn giải bài toán sau

- Trong một giờ học bóng rổ, bạn Nam ném bóng 24 lần được 18 lần trúng rổ. Bạn An ném bóng 20 lần được 15 lần trúng rổ.

a) Tính tỉ số số lần ném trúng với số lần ném bóng của mỗi bạn.

b) Bạn nào ném bóng tốt hơn?

- So sánh hai tỉ số Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

b) Đọc kĩ nội dung sau

Sgk trang 26

c) Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không? Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

a)

Tỉ số số lần ném trúng với số lần ném bóng của bạn Nam là: Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Tỉ số số lần ném trúng với số lần ném bóng của bạn An là: Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 2: (trang 27 toán 7 VNEN tập 1). a) Thực hiện các hoạt động sau

- Em đọc và tìm hiểu:

Xét tỉ lệ thức Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Nhân hai tỉ số của tỉ lệ thức với 24.200, ta được: Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

- Tương tự như trên, từ tỉ lệ thức Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN sẽ có đẳng thức nào? Vì sao?

b) Đọc kĩ nội dung sau

Sgk trang 27

c) Thực hiện các hoạt động sau

Tìm giá trị của x để: Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 3: (trang 27 toán 7 VNEN tập 1). a) Thực hiện các hoạt động sau

Từ đẳng thức ad = bc (với b, d ≠ 0), hãy suy ra tỉ lệ thức Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

b) Đọc kĩ nội dung sau

Sgk trang 27

c) Thực hiện các hoạt động sau

Từ đẳng thức 3.12 = 4.9 hãy viết các tỉ lệ thức được tạo thành.

Lời giải:

a) Chia hai vế của đẳng thức ad = bc cho b.d, ta được: Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

c) Nếu 3.12 = 4.9 thì ta có các tỉ lệ thức: Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: (trang 27 toán 7 VNEN tập 1). Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau rồi lập các tỉ lệ thức: Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 2: (trang 27 toán 7 VNEN tập 1). Tìm x, biết: Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 3: (trang 28 toán 7 VNEN tập 1). Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ các đẳng thức sau:

a) 6.15 = 2.45;

b) -0,125.16 = 0,4.(-5).

Lời giải:

a) Các tỉ lệ thức lập được từ đẳng thức 6.15 = 2.45 là: Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

b) Các tỉ lệ thức lập được từ đẳng thức -0,125.16 = 0,4.(-5) là: Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 4: (trang 28 toán 7 VNEN tập 1). Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ các số sau: 2,4; 4,0; 2,1; 5,6.

Lời giải:

Xét từng cặp tích:

2,4.4,0 = 9,6 khác với 2,1.5,6 = 11,76

2,4.2,1 = 5,04 khác với 4,0.5,6 = 22,4

2,4.5,6 = 13,44 khác với 4,0.2,1 = 8,4

Vậy từ 4 số đã cho không lập được tỉ lệ thức nào.

Câu 5: (trang 28 toán 7 VNEN tập 1). Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ tỉ lệ thức sau: Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Tất cả các tỉ lệ thức có được từ tỉ lệ thức Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNENGiải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

D.E. Hoạt động vận dụng & Tìm tòi mở rộng

Câu 1: (trang 28 toán 7 VNEN tập 1). Một cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ em, ngày thứ nhất bán được 750 000 đồng, ngày thứ hai bán được 810 000 đồng, ngày thứ ba bán được 920 00 đồng. Tìm số tiền bán được của cửa hàng trong ngày thứ tư, biết số tiền bán được trong 4 ngày theo thứ tự lập thành một tỉ lệ thức.

Lời giải:

Gọi số tiền bán được trong ngày thứ tư của cửa hàng là x (đồng).

Theo đề bài, ta có: Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

⇒ x = 993 600 (đồng).

Vậy số tiền bán được của cửa hàng trong ngày thứ tư là 993 600 đồng.

Câu 2: (trang 28 toán 7 VNEN tập 1). Số lít dầu trong bốn thùng đựng dầu lập được thành một tỉ lệ thức. Biết số lít dầu trong ba thùng là 150, 180 và 200. Tìm số lít dầu trong thùng còn lại.

Lời giải:

Gọi số lít dầu trong thùng còn lại là x (lít).

Theo đề bài, ta có: Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Vậy số lít dầu trong thùng còn lại là 240 lít.

Câu 3: (trang 28 toán 7 VNEN tập 1). Cho tỉ lệ thức Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN . Chứng tỏ ta có tỉ lệ thức Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 7: Tỉ lệ thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 7 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 7 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát sách Hướng dẫn học Toán 7 Tập 1 & Tập 2 chương trình mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học