Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ

A.B. Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

Câu 1: (trang 21 toán 7 VNEN tập 1).

a) Điền vào các ô trống trong bảng dưới đây:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

b) Đọc kĩ nội dung sau

Sgk trang 21

c) Điền vào các ô trống trong bảng dưới đây và đối chiếu kết quả với bạn:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Quy ước: x1 = x; x0 = 1 (x≠0)

Lời giải:

a)

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

c)

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 2: (trang 22 toán 7 VNEN tập 1).

a) Điền kết quả vào ô trống trong bảng sau:

Phép tínhKết quả
37.32
59.57
211:28
58:55

b) Đọc kĩ nội dung sau

Sgk trang 22

c) Thực hiện các phép tính sau:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

a)

Phép tínhKết quả
37.32 39
59.57 516
211:2823
58:55 53

c)

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 3: (trang 23 toán 7 VNEN tập 1).

a) Tính rồi so sánh:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

b) Đọc kĩ nội dung sau

Sgk trang 23

c) Thực hiện các phép tính:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 4: (trang 23 toán 7 VNEN tập 1).

a) Thực hiện các hoạt động sau

Em và bạn em hãy cùng tính, so sánh, viết tiếp vào chỗ trống trong bảng sau:

TínhSo sánh
(2.3)2 = …22.32=…(2.3)2…22.32
[(-0,5).4]3 = …(-0,5)3.43=…[(-0,5).4]3 … (-0,5)3.43

b) Đọc kĩ nội dung sau

Sgk trang 23

c) Tính: Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

a)

TínhSo sánh
(2.3)2 = 3622.32= 36(2.3)2 = 22.32
[(-0,5).4]3 = -8(-0,5)3.43= -8[(-0,5).4]3 = (-0,5)3.43

c)

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 5: (trang 24 toán 7 VNEN tập 1).

a) Em hãy cùng bạn tính, so sánh, điền vào bảng sau:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

b) Đọc kĩ nội dung sau

Sgk trang 24

c) Em tính và đối chiếu kết quả với bạn:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

a)

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1 : (trang 24 toán 7 VNEN tập 1). Tính

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 2: (trang 24 toán 7 VNEN tập 1). Tính

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 3: (trang 24 toán 7 VNEN tập 1). Viết mỗi số Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN dưới dạng một lũy thừa

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 4: (trang 24 toán 7 VNEN tập 1). Tìm x, biết:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 5: (trang 24 toán 7 VNEN tập 1). Tính giá trị của các biểu thức sau:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 6: (trang 25 toán 7 VNEN tập 1). Tính

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 7: (trang 25 toán 7 VNEN tập 1). Viết các số (0,36)8 và (0,216)4 dưới dạng lũy thừa của cơ số 0,6.

Lời giải:

(0,36)8 = (0,6 . 0,6)8 = [(0,6)2]8 = (0,6)16; (

0,216)4 = (0,6 . 0,6 . 0,6)4 = [(0,6)3]4 = (0,6)12.

Câu 8: (trang 25 toán 7 VNEN tập 1). Tìm m, n, p, biết:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

D.E. Hoạt động vận dụng & Tìm tòi mở rộng

Câu 1: (trang 25 toán 7 VNEN tập 1). So sánh các cặp số sau:

a) 128 và 812;

b) (-5)39 và (-2)91.

Lời giải:

a) 128 = 122.4 = (122)4 = 1444 và 812 = 83.4 = (83)4 = 5124

Vì 1444 < 5124 nên 128 < 812.

b) (-5)39 = (-5)3.13 = [(−5)3]13 = (-125)13 và (-2)91 = (-2)7.13 = [(−2)7]13 = (-128)13

Vì (-125)13 > (-128)13 nên (-5)39 > (-2)91.

Câu 2: (trang 25 toán 7 VNEN tập 1). Cho x ∈ Q và x ≠ 0. Viết x16 dưới dạng:

a) Tích của hai lũy thừa;

b) Lũy thừa của x4;

c) Thương của hai lũy thừa.

Lời giải:

a) x16 = x2+14 = x2 . x14;

b) x16 = x4.4 = (x4)4;

c) x16 = x18−2 = x18 : x2.

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 7 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 7 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát sách Hướng dẫn học Toán 7 Tập 1 & Tập 2 chương trình mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học
bai-6-luy-thua-cua-mot-so-huu-ti.jsp