Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II

C. Hoạt động luyện tập

1 (Trang 59 Toán 8 VNEN Tập 1)

Định nghĩa phân thức đại số. Một đa thức có phải là phân thức đại số không? Một số thực bất kì có phải là một phân thức đại số không?

Lời giải:

Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức có dạng Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất, trong đó A, B là các đa thức và B khác đa thức 0.

Một đa thức bất kì là phân thức đại số có mẫu bằng 1.

Tương tự, một số thực bất kì là một phân thức đại số có mẫu bằng 1.

2 (Trang 59 Toán 8 VNEN Tập 1)

Định nghĩa hai phân thức đại số bằng nhau.

Lời giải:

Hai phân thức Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất gọi là bằng nhau nếu A.D = B.C với B, D khác 0.

3 (Trang 59 Toán 8 VNEN Tập 1)

Phát biểu các tính chất cơ bản của phân thức đại số. Viết dạng tổng quát.

Lời giải:

- Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất (M là một đa thức khác đa thức 0).

- Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất (N là một nhân tử chung của A và B).

4 (Trang 59 Toán 8 VNEN Tập 1)

Phát biểu các quy tắc: cộng hai phân thức cùng mẫu thức, cộng hai phân thức khác mẫu thức. Viết công thức tổng quát.

Lời giải:

- Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức:

Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

- Muốn cộng hai phân thức khác mẫu thức, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được:

Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

5 (Trang 59 Toán 8 VNEN Tập 1)

Phát biểu các quy tắc: trừ hai phân thức cùng mẫu thức, trừ hai phân thức khác mẫu thức. Viết công thức tổng quát.

Lời giải:

- Muốn trừ hai phân thức có cùng mẫu thức, ta trừ các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức:

Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

- Muốn trừ hai phân thức khác mẫu thức, ta quy đồng mẫu thức rồi trừ các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được:

Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

6 (Trang 59 Toán 8 VNEN Tập 1)

Phát biểu quy tắc nhân hai phân thức đại số.

Lời giải:

Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau:

Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất (B, D khác đa thức 0).

7 (Trang 59 Toán 8 VNEN Tập 1)

Phát biểu quy tắc chia hai phân thức đại số.

Lời giải:

Muốn chia phân thức Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất cho phân thức Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất khác 0, ta nhân Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất với phân thức nghịch đảo của Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất:

Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

9 (Trang 59 Toán 8 VNEN Tập 1)

Giả sử

Giải Toán 8 VNEN Bài 10: Ôn tập chương II | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất là một phân thức của biến x. Hãy nêu điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác định.

Lời giải:

Để giá trị của phân thức được xác định thì mẫu thức phải khác 0 hay B(x) khác 0.

D. Hoạt động vận dụng

1 (Trang 5 Toán 8 VNEN Tập 1) Tính diện tích của các hình chữ nhật AMND và BCNM theo a, b và k.

2 (Trang 5 Toán 8 VNEN Tập 1) Tính diện tích của hình chữ nhật ABCD theo hai cách.

3 (Trang 5 Toán 8 VNEN Tập 1) Hãy điền vào chỗ chấm để được đẳng thức đúng: k(a + b) = … + … .

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1 (Trang 5 Toán 8 VNEN Tập 1)

Tính diện tích của các hình chữ nhật AMND và BCNM theo a, b và k.

Lời giải:

2 (Trang 5 Toán 8 VNEN Tập 1)

Tính diện tích của hình chữ nhật ABCD theo hai cách.

Lời giải:

3 (Trang 5 Toán 8 VNEN Tập 1)

Hãy điền vào chỗ chấm để được đẳng thức đúng: k(a + b) = … + … .

Lời giải:

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 8 chương trình VNEN hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 8 (sgk, sbt, vbt) của chúng tôi được biên soạn bám sát sách Toán 8 Tập 1 & Tập 2 chương trình mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học