Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

A. Hoạt động khởi động

(Trang 47 Toán 8 VNEN Tập 1)

Thực hiện theo các yêu cầu

a) Làm tính trừ các phân số sau:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) Phát biểu quy tắc trừ hai phân số có cùng mẫu và trừ hai phân số không cùng mẫu.

c) Tương tự trên, em hãy phát biểu quy tắc cộng hai phân thức có cùng mẫu và cộng hai phân thức không cùng mẫu.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta trừ các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Muốn trừ hai phân số không cùng mẫu số, ta quy đồng mẫu số rồi trừ các phân số có cùng mẫu số vừa tìm được.

c) Muốn trừ hai phân thức có cùng mẫu thức, ta trừ các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

Muốn trừ hai phân thức không cùng mẫu thức, ta quy đồng mẫu thức rồi trừ các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

(Trang 48 Toán 8 VNEN Tập 1)

Thực hiện phép tính

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

C. Hoạt động luyện tập

1 (Trang 48 Toán 8 VNEN Tập 1)

Xem xét các biến đổi sau đúng hay sai và giải thích:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

a) Sai vì –(x – 1) = 1 – x không bằng x + 1.

b) Sai vì 1 – x không bằng x – 1.

c) Đúng vì Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất.

d) Đúng.

2 (Trang 48 Toán 8 VNEN Tập 1)

Tính:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

3 (Trang 48 Toán 8 VNEN Tập 1)

Làm tính trừ các phân thức sau:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

4 (Trang 48 Toán 8 VNEN Tập 1)

Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

5 (Trang 48 Toán 8 VNEN Tập 1)

Dùng quy tắc đổi dấu rồi thực hiện các phép tính sau:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

6 (Trang 48 Toán 8 VNEN Tập 1)

Thực hiện các phép tính:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

D+E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

1 (Trang 49 Toán 8 VNEN Tập 1)

Thực hiện các phép tính sau:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

2 (Trang 49 Toán 8 VNEN Tập 1)

Một công ti may phải sản xuất 10 000 sản phẩm trong x ngày. Khi thực hiện không những đã làm xong sớm một ngày mà còn làm thêm được 80 sản phẩm.

a) Hãy biểu diễn qua x:

- Số sản phẩm công ti may phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch.

- Số sản phẩm thực tế công ti may đã làm được trong một ngày.

- Số sản phẩm công ti may phải làm thêm trong một ngày.

b) Tính số sản phẩm công ti may làm thêm trong một ngày với x = 25.

Lời giải:

a) Số sản phẩm phải sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch là Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất(sản phẩm).

Số sản phẩm thực tế đã làm được trong 1 ngày là Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất(sản phẩm).

Số sản phẩm làm thêm trong 1 ngày là Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất(sản phẩm).

b) Với x = 25, biểu thức Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất có giá trị bằng:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất = 420 – 400 = 20 (sản phẩm).

3 (Trang 49 Toán 8 VNEN Tập 1)

Biểu diễn phân thức Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất dưới dạng tổng (hoặc hiệu) của hai phân thức có mẫu là đa thức bậc nhất.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 8 chương trình VNEN hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 8 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát sách Hướng dẫn học Toán 8 Tập 1 & Tập 2 chương trình mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.