Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

A. Hoạt động khởi động

a (Trang 44 Toán 8 VNEN Tập 1)

Làm tính cộng các phân số sau:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) (Trang 44 Toán 8 VNEN Tập 1)

Phát biểu quy tắc cộng hai phân số có cùng mẫu và cộng hai phân số không cùng mẫu.

Lời giải:

Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu số, ta quy đồng mẫu số rồi cộng các phân số có cùng mẫu số vừa tìm được.

c) (Trang 44 Toán 8 VNEN Tập 1)

Tương tự trên, em hãy phát biểu quy tắc cộng hai phân thức có cùng mẫu và cộng hai phân thức không cùng mẫu.

Lời giải:

Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

Muốn cộng hai phân thức không cùng mẫu thức, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

C. Hoạt động luyện tập

1 (Trang 46 Toán 8 VNEN Tập 1)

Thực hiện các phép tính sau:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

2 (Trang 46 Toán 8 VNEN Tập 1)

Thực hiện các phép tính sau:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

3 (Trang 46 Toán 8 VNEN Tập 1)

Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi thực hiện phép cộng phân thức:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

4 (Trang 46 Toán 8 VNEN Tập 1)

Thực hiện các phép tính sau:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

5 (Trang 46 Toán 8 VNEN Tập 1)

Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11 600m3 đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khan nên máy làm việc với năng suất trung bình x (m3/ ngày) và đội đào được 5000m3. Sau đó công việc ổn định hơn, năng suất của máy tăng 25m3/ ngày.

a) Hãy biểu diễn:

- Thời gian xúc 5000 m3 đầu tiên.

- Thời gian làm nốt phần việc còn lại.

- Thời gian làm việc để hoàn thành công việc.

b) Tính thời gian làm việc để hoàn thành công việc với x = 250 m3/ ngày.

Lời giải:

a) - Thời gian xúc 5000 m3 đầu tiên được biểu diễn như sau: Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất(ngày).

- Thời gian làm nốt phần việc còn lại được biểu diễn như sau: Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất(ngày).

- Thời gian làm việc để hoàn thành công việc được biểu diễn như sau: Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất(ngày).

b) Với x = 250, ta tính được thời gian làm việc để hoàn thành công việc như sau:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất (ngày).

Vậy đội máy xúc đó sẽ hoàn thành công việc trong 44 ngày.

D+E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Một bạn học sinh khi thực hiện phép cộng các phân thức đã viết như sau:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Em hãy cho biết bạn học sinh này đã mắc sai lầm ở chỗ nào?

Lời giải:

Bạn học sinh trên đã bỏ quên bước quy đồng mẫu thức.

Cách làm đúng:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

2 (Trang 47 Toán 8 VNEN Tập 1)

Trong khi tập luyện chèo thuyền trên sông, một đội đua đã chèo 2km xuôi dòng và 2km ngược dòng.

a) Gọi v (km/h) là vận tốc của thuyền khi đi ngược dòng. Viết công thức biểu thị thời gian đội chèo thuyền đi ngược dòng.

b) Gọi u (km/h) là vận tốc của thuyền khi đi xuôi dòng. Viết công thức biểu thị thời gian đội chèo thuyền đi xuôi dòng.

c) Các công thức viết ở phần a) và b) có biểu thị cùng một khoảng thời gian không? Giải thích.

Lời giải:

a) Công thức biểu thị thời gian chèo thuyền đi ngược dòng là Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) Công thức biểu thị thời gian chèo thuyền đi xuôi dòng là Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

c) Các công thức trên không biểu thị cùng một mốc thời gian vì vận tốc đi ngược dòng thấp hơn vận tốc đi xuôi dòng hay v < u nên Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất hay t1 > t2.

3 (Trang 47 Toán 8 VNEN Tập 1)

Đố. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất tại x = -4.

Nếu coi tử số của phân số tối giản mà em tìm được là ngày còn mẫu số là tháng thì đó chính là một ngày lễ trên thế giới. Đố em biết đó là ngày gì?

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Tại x = -4, ta được giá trị của biểu thức bằng: Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 8 chương trình VNEN hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 8 (sgk, sbt, vbt) của chúng tôi được biên soạn bám sát sách Toán 8 Tập 1 & Tập 2 chương trình mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên