Giải bài 2 trang 121 sgk Đại Số 11CHƯƠNG 4 : GIỚI HẠN

Bài 1: Giới hạn của dãy số

Bài 2 (trang 121 SGK Đại số 11): Biết dãy số (un) thỏa mãn Giải bài 2 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 với mọi n. Chứng minh rằng: lim un = 1.

Lời giải:

Quảng cáo

Đặt vn = un – 1.

Lấy số dương d > 0 bé tùy ý

⇒ luôn tồn tại Giải bài 2 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 thỏa mãn Giải bài 2 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 2 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 với mọi n ≥ n0.

⇒ Theo định nghĩa ta có:

Giải bài 2 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Kiến thức áp dụng

Định nghĩa : Giải bài 2 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 nếu |un| có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý kể từ một số hạng nào đó trở đi.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Đại số 11 Chương 4 Bài 1 khác:

Mục lục Giải Toán 11 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Tham gia nhóm học tập VietJack trên facebook, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 11 | Để học tốt Toán lớp 11 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Đại số 11Giải bài tập Hình học 11 và bám sát nội dung sgk Đại số và Giải tích 11 và Hình học 11.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


gioi-han-cua-day-so.jsp