Giải bài 5 trang 122 sgk Đại Số 11CHƯƠNG 4 : GIỚI HẠN

Bài 1: Giới hạn của dãy số

Bài 5 (trang 122 SGK Đại số 11): Tính tổng:

Bài 5 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Quảng cáo

Dãy Bài 5 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 là một cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu u1 = -1 và công bội Bài 5 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Tổng của cấp số nhân đó là Bài 5 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Kiến thức áp dụng

CSN vô hạn (un) có công bội q với |q| < 1 được gọi là CSN lùi vô hạn và có tổng: Bài 5 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Đại số 11 Chương 4 Bài 1 khác:

Mục lục Giải Toán 11 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Tham gia nhóm học tập VietJack trên facebook, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 11 | Để học tốt Toán lớp 11 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Đại số 11Giải bài tập Hình học 11 và bám sát nội dung sgk Đại số và Giải tích 11 và Hình học 11.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


gioi-han-cua-day-so.jsp