Giải bài 2 trang 140 sgk Giải tích 12Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 2 (trang 140 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) -3z2 + 2z - 1 = 0

Quảng cáo

b) 7z2 + 3z + 2 = 0

c) 5z2 - 7z + 11 = 0

Lời giải:

a) Phương trình -3z2 + 2z - 1 = 0

có Δ' = 12 - 3 = -2

Phương trình có hai nghiệm Giải bài 2 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

b) Phương trình 7z2 + 3z + 2 = 0

có Δ = 32 - 4.7.2 = -47 < 0

⇒ Phương trình có hai nghiệm Giải bài 2 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

c) Phương trình 5z2 - 7z + 11 = 0

có Δ = 72 - 4.5.11 = -171 < 0

⇒ Phương trình có hai nghiệm Giải bài 2 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Kiến thức áp dụng

Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0

có Δ = b2 - 4ac

+ Nếu Δ > 0, phương trình có hai nghiệm thực phân biệt: Giải bài 2 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

+ Nếu Δ = 0, phương trình có nghiệm kép Giải bài 2 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

+ Nếu Δ < 0, phương trình có hai nghiệm ảo phân biệt Giải bài 2 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Giải tích 12 Chương 4 Bài 4 khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


phuong-trinh-bac-hai-voi-he-so-thuc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12