Giải bài 4 trang 140 sgk Giải tích 12



Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 4 (trang 140 SGK Giải tích 12): Cho a, b, c ∈R,a ≠ 0,z1 , z2 là hai nghiệm phân biệt ( thực hoặc phức) của phương trình ax2+bx+c=0. Hãy tính z1+z2 và z1.z2 theo hệ số a, b, c.

Lời giải:

Quảng cáo

Cách 1 :

Phương trình az2 + bz + c = 0 có Δ = b2 - 4ac

+ TH1 : Δ < 0, phương trình có hai nghiệm phức Giải bài 4 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Giải bài 4 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12
Quảng cáo

+ TH2: Δ ≥ 0, theo định lý Vi-et ta có:

Giải bài 4 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Cách 2 :

Vì z1; z2 là hai nghiệm của phương trình az2 + bz + c = 0 nên ta có:

a.z12 + bz1 + c = 0 (1)

az22 + bz2 + c = 0 (2).

+ Trừ hai vế tương ứng của (1) cho (2) ta được:

a.(z12 – z22) + b(z1 – z2) = 0

⇔ a.(z1 – z2)(z1 + z2) + b.(z1 – z2) = 0

⇔ a.(z1 + z2) + b = 0 (Vì z1 z2 nên z1 – z2 0).

Giải bài 4 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Kiến thức áp dụng

Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0

có Δ = b2 - 4ac

+ Nếu Δ > 0, phương trình có hai nghiệm thực phân biệt: Giải bài 2 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

+ Nếu Δ = 0, phương trình có nghiệm kép Giải bài 2 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

+ Nếu Δ < 0, phương trình có hai nghiệm ảo phân biệt Giải bài 2 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Giải tích 12 Chương 4 Bài 4 khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


phuong-trinh-bac-hai-voi-he-so-thuc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12