Giải bài 3 trang 140 sgk Giải tích 12Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 3 (trang 140 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) z4 + z2 - 6 = 0

Quảng cáo

b) z4 + 7z2 + 10 = 0

Lời giải:

a) z4 + z2 – 6 = 0

⇔ z4 – 2z2 + 3z2 – 6 = 0

⇔ z2 .(z2 – 2)+ 3. (z2 -2) = 0

⇔ (z2 – 2)(z2 + 3) = 0

Giải bài 3 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Vậy phương trình có tập nghiệm Giải bài 3 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

b) z4 + 7z2 + 10 = 0

⇔ z4 + 5z2 + 2z2 + 10 = 0

⇔ z2 (z2 + 5) + 2.(z2 + 5) = 0

⇔ (z2 + 2)(z2 + 5) = 0

Giải bài 3 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Vậy phương trình có tập nghiệm Giải bài 3 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Kiến thức áp dụng

Căn bậc hai của số thực a âm là Giải bài 3 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Giải tích 12 Chương 4 Bài 4 khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


phuong-trinh-bac-hai-voi-he-so-thuc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12