Giải bài 3 trang 140 sgk Giải tích 12Chương 4 : Số phức

Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 3 (trang 140 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) z4 + z2 - 6 = 0

Quảng cáo

b) z4 + 7z2 + 10 = 0

Lời giải:

a) z4 + z2 – 6 = 0

⇔ (z2 – 2)(z2 + 3) = 0

Giải bài 3 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Vậy phương trình có tập nghiệm Giải bài 3 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

b) z4 + 7z2 + 10 = 0

⇔ (z2 + 2)(z2 + 5) = 0

Giải bài 3 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Vậy phương trình có tập nghiệm Giải bài 3 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Kiến thức áp dụng

Căn bậc hai của số thực a âm là Giải bài 3 trang 140 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Giải tích 12 Chương 4 Bài 4 khác :

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 12 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 12 | Để học tốt Toán 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Giải tích 12Giải bài tập Hình học 12 và bám sát nội dung sgk Giải tích 12 và Hình học 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


phuong-trinh-bac-hai-voi-he-so-thuc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác