Giải Toán 7 Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)

Để học tốt Toán 7, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 7 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Toán 7.

Luyện tập 1 (trang 123-124)

Luyện tập 2 (trang 124)

Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác (trang 125)

Các bài giải Toán 8 Tập 1 phần Hình Học Chương 2 khác:

Tham khảo thêm lời giải các chương khác:

Mục lục Giải Toán 7 Tập 2 theo chương:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 | Để học tốt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 7 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên quyển sách Giải bài tập Toán 7Để học tốt Toán lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.