Chính tả Tuần 32 trang 59 VBT Tiếng Việt 2 Tập 2Câu 1 (trang 59 vbt Tiếng Việt 2 tập 2)

Điền vào chỗ trống :

a) hoặc n

Bác lái đò

    Bác làm nghề chở đò đã năm năm ...ay. Với chiếc thuyền ...an ...ênh đênh mặt nước, ngày ...ày qua tháng khác, bác chăm ...o đưa khách qua ...ại trên sông.

b) hoặc d

Đi đâu mà ...ội mà ...àng

Mà ...ấp phải đá, mà quàng phải ...ây

Thong thả như chúng em đây

Chẳng đá nào ...ấp, chẳng ...ây nào quàng.

Trả lời:

a)

       Bác làm nghề chở đò đã năm năm nay. Với chiếc thuyền nan lênh đênh mặt nước, ngày này qua tháng khác, bác chăm lo đưa khách qua lại trên sông.

b) 

Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây

Thong thả như chúng em đây

Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng.

Câu 2 (trang 60 vbt Tiếng Việt 2 tập 2)

Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng hoặc l, có nghĩa như sau :

- Vật dùng để nấu cơm : ........

- Đi qua chỗ có nước : ........

- Sai sót, khuyết điểm : ........

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng hoặc d, có nghĩa như sau :

- Ngược với buồn : ........

- Mềm nhưng bền, khó làm đứt : ........

- Bộ phận cơ thể nối tay với thân mình : ........

Trả lời:

a) 

- Vật dùng để nấu cơm : nồi

- Đi qua chỗ có nước : lội

- Sai sót, khuyết điểm : lỗi

b)

- Ngược với buồn : vui

- Mềm nhưng bền, khó làm đứt: dai

- Bộ phận cơ thể nối tay với thân mình : vai

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 (VBT Tiếng Việt 2) hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 | Giải VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


tuan-32.jsp