Luyện từ và câu Tuần 32 trang 60 VBT Tiếng Việt 2 Tập 2Câu 1 (trang 61 vbt Tiếng Việt 2 tập 2)

Viết vào chỗ trống các từ cho dưới đây thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau (từ trái nghĩa).

a) đẹp, ngắn, nóng, thấp, lạnh, xấu, cao, dài :

M : nóng / lạnh,

..... /..... , ..... / ..... , ..... / .....

b) lên, yêu, xuống, chê, ghét, khen :

..... /..... , ..... / ..... , ..... / .....

c) trời, trên, đất, ngày, dưới, đêm :

..... /..... , ..... / ..... , ..... / .....

Trả lời:

a)  đẹp / xấu , dài / ngắn , cao / thấp

b)  lên / xuống , yêu / ghét , khen / chê

c)  trời / đất , trên / dưới , ngày / đêm

Câu 2 (trang 61 vbt Tiếng Việt 2 tập 2)

Chọn dấu chấm hoặc dấu phẩy điền vào mỗi ☐ trong đoạn sau :

     Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : Đồng bào Kinh hay Tày ☐ Mường hay Dao ☐ Gia-rai hay Ê-đê ☐ Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc ít người khác đều là con cháu Việt Nam ☐ đều là anh em ruột thịt ☐ Chúng ta sống chết có nhau ☐ sướng khổ cùng nhau ☐ no đói giúp nhau.

Trả lời:

     Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : Đồng bào Kinh hay Tày, Mường hay Dao, Gia-rai hay Ê-đê, Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc ít người khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 (VBT Tiếng Việt 2) hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 | Giải VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


tuan-32.jsp