Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 96: Luyện tập chungBài 96: Luyện tập chung

Câu 1: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 30). Đúng ghi đ, sai ghi s:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 96: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 96: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 30).

a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 96: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 96: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 96: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 96: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 30). a) Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 96: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 96: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

b) Tính nhẩm

40 + 20 = … 90cm – 20cm = …
60 – 40 = … 10cm + 50cm = …
60 – 20 = … 70cm – 60cm = …

Lời giải chi tiết:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 96: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 96: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

b)

40 + 20 = 60 90cm – 20cm = 70cm
60 – 40 = 20 10cm + 50cm = 60cm
60 – 20 = 40 70cm – 60cm = 10cm

Câu 4: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 31). Ngăn thứ nhất có 40 quyển sách, ngăn thứ hai có 50 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 96: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ngăn thứ nhất    : 40 quyển sách

Ngăn thứ hai     : 50 quyển sách

Cả hai ngăn       : … quyển sách?

Bài giải

Cả hai ngăn có số quyển sách là:

    40 + 50 = 90 (quyển sách)

Đáp số: 90 quyển.

Câu 5: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 31). Viết (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 96: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

a) Các điểm ở trong hình tam giác là:

A, ………………………………….

b) Các điểm ở ngoài hình tam giác là:

I,……………………………………

Lời giải chi tiết:

a) Các điểm ở trong hình tam giác là:

A, B, M.

b) Các điểm ở ngoài hình tam giác là:

I, C, N, O.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.