Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 100: So sánh các số có hai chữ sốBài 100: So sánh các số có hai chữ số

Câu 1: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 37). Điền dấu >; <; =

44 … 48 75 … 57 90 … 80
46 … 50 55 … 58 67 … 72
15 … 10 + 5 85 … 79 78 … 82

Lời giải chi tiết:

44 < 48 75 > 57 90 > 80
46 < 50 55 < 58 67 < 72
15 = 10 + 5 85 > 79 78 < 82

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 37). Khoanh vào số lớn nhất:

a) 72 ; 76 ; 70.

b) 82 ; 77 ; 88.

c) 92 ; 69 ; 80.

d) 55 ; 47 ; 60 ; 39.

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 100: So sánh các số có hai chữ số | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 37). Khoanh vào số bé nhất:

a) 72 ; 76 ; 80.

b) 60 ; 51 ; 48.

c) 66 ; 59 ; 71.

d) 69 ; 70 ; 59 ; 66.

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 100: So sánh các số có hai chữ số | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 4: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 37). Viết các số 67; 74; 46:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………..

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………..

Lời giải chi tiết:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 46; 67; 76.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 76; 67; 46.

Câu 5: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 37). Đúng ghi đ, sai ghi s:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 100: So sánh các số có hai chữ số | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 100: So sánh các số có hai chữ số | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.